J5 Swimming Pool

Products

>

>

Swim Jet

5/5

Swimjets อุปกรณ์เจ็ทสมรรถนะสูงจาก WATERCO ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถสร้างกระแสของน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อความเพลิดเพลินในการว่ายน้ำ ด้วยระบบขับเคลื่อนไอพ่นแบบติดตั้งผนังสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังมีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งกับสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส หรือสระว่ายน้ำคอนกรีต

Application

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

ระว่ายน้ำที่มีพื้นที่ในการว่ายน้ำจำกัด

Product Description

– 455423 สามารถสร้างกระแสการไหลของน้ำได้สูงถึง 660 ลิตรต่อนาที สำหรับแบบติดตั้งกับสระว่ายน้ำคอนกรีต

– 45541 สามารถสร้างกระแสการไหลของน้ำได้สูงถึง 340 ลิตรต่อนาที สำหรับแบบติดตั้งกับสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส

– ผลิตโดยใช้วัสดุ PVC และ ABS

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

SwimJets Buying Guide
รุ่น ขนาดของหัวฉีด อัตราการไหล ขนาดท่อ
455423 2” 660 lpm อากาศ 1.5” x น้ำ 2”
45541 1” 340 lpm อากาศ 1.5” x น้ำ 2”

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B
JE-WI-455423 Jet Straight Body Concrete + 20 mm. Pipe, Swim Jet Nozzle 2″, 660 lpm 147 162
JE-WI-45541 Swim Jet Nozzle 1″ 340 lpm [Working Pressue 100 kpa] 147 162

 

– 455423 สามารถสร้างกระแสการไหลของน้ำได้สูงถึง 660 ลิตรต่อนาที สำหรับแบบติดตั้งกับสระว่ายน้ำคอนกรีต

– 45541 สามารถสร้างกระแสการไหลของน้ำได้สูงถึง 340 ลิตรต่อนาที สำหรับแบบติดตั้งกับสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส

– ผลิตโดยใช้วัสดุ PVC และ ABS

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

SwimJets Buying Guide
รุ่น ขนาดของหัวฉีด อัตราการไหล ขนาดท่อ
455423 2” 660 lpm อากาศ 1.5” x น้ำ 2”
45541 1” 340 lpm อากาศ 1.5” x น้ำ 2”

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B
JE-WI-455423 Jet Straight Body Concrete + 20 mm. Pipe, Swim Jet Nozzle 2″, 660 lpm 147 162
JE-WI-45541 Swim Jet Nozzle 1″ 340 lpm [Working Pressue 100 kpa] 147 162

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง