Search
Search

Products

>

>

Micron Commercial Fiberglass Deep Bed

5/5

เครื่องกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่รุ่น Micron Fiberglass Commercial Sand Filter แบบ Deep Bed ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานกับสระว่ายน้ำที่ขนาดด้วยลักษณะที่เป็นแบบ Deep Bed ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำโดยผ่านชั้นกรองได้มากยิ่งขึ้น ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทาน ในการใช้งาน

Application

สระว่ายน้ำทุกประเทภ ขนาดใหญ่

สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

Product Description

– ตัวถังกรองไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิมและสามารถทนต่อความเสียหายจากสารเคมีได้หลายประเภท รวมทั้งยังมีความต้านทานทางกลและที่เหนือกว่าถังกรองที่ใช้วัสดุโลหะ 

– ตัวถังกรองทรายผลิตด้วยวิธีการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในตัวในถังถูกเคลือบทับด้วยโพลีเอสเทอร์ เรซิ่น และเส้นใยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง 

– ตัวถังกรองใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV

– รูปทรงถังกรองที่เป็นลักษณะ Deep Bed ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับสารกรองอื่น ๆ ได้อีกด้วย

– มีฝาเปิดด้านล่างตรงส่วนกรอง สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมช่อง Sight Glass เพื่อให้สามารถมองเห็นสีของน้ำในถังกรองได้

– มีก้านไส้กรองแบบพิเศษเฉพาะเครื่องกรองทรายขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง และลดความถี่ในการทำความสะอาดถังกรอง

– ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การกระจายตัวของน้ำที่ดีเยี่ยม 

– ช่วยให้การไหลได้อย่างมีความสมดุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และการ Backwash อย่างสูงสุด

– ตัวฐานถังกรองที่มีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงทนทาน

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA

 

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Micron Fiberglass Commercial Deep Bed Sand Filter Buying Guide
รุ่นวาล์วแรงดันสูงสุดพื้นที่การกรองอัตราการไหล

[เชิงพานิชย์]

ปริมาณทราย
SMD10502.5”2.5 bar9.36 ft.21,905 GPM1,420 กก.
SMD10503”2.5 bar9.36 ft.21,905 GPM1,420 กก.
SMD12002.5”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD12003”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD12004”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD14003”2.5 bar16.57 ft.23,388 GPM2,515 กก.
SMD14004”2.5 bar16.57 ft.23,388 GPM2,515 กก.
SMD16004”2.5 bar21.63 ft.24,422 GPM3,100 กก.
SMD1600Flange 6”2.5 bar21.63 ft.24,422 GPM3,100 กก.
SMD18004”2.5 bar27.33 ft.25,596 GPM4,240 กก.
SMD1800Flange 6”2.5 bar27.33 ft.25,596 GPM4,240 กก.
SMD2000Flange 6”2.5 bar33.79 ft.26,912 GPM5,095 กก.

หมายเหตุ:  สามารถสั่งพิเศษสำหรับถังกรองที่ต้องการการทนแรงดันสูงสุดที่ 4 bar, 6 bar และ 8 bar

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionขนาดท่อDimension (mm.)
ABCDEFG
FT-WI-2250105065142” SM1050 Sand Filter2.5”111022701045211512941594176
FT-WI-2250105080142” SM1050 Sand Filter3”111022701045211512941650176
FT-WI-2250120065148” SM1200 Sand Filter2.5”122922431045208813091609176
FT-WI-2250120080148” SM1200 Sand Filter3”122922431045208813091665176
FT-WI-22501200100148” SM1200 Sand Filter4”12292243104520888831315176
FT-WI-2250140080156” SM1400 Sand Filter3”144223131202215820001618218
FT-WI-22501400100156” SM1400 Sand Filter4”14422313120221858981330218
FT-WI-22501600100164” SM1600 Sand Filter4”164422851202213017651382218
FT-WI-2250160015164” SM1600 Sand Filter6”16442285120221309891420218
FT-WI-22501800100172” SM1800 Sand Filter4”18392260175521058661298315
FT-WI-2250180015172” SM1850 Sand Filter6”18392260175521059001382315
FT-WI-22502000150180” SM2000 Sand Filter6”20422398175522438271310245

– ตัวถังกรองไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิมและสามารถทนต่อความเสียหายจากสารเคมีได้หลายประเภท รวมทั้งยังมีความต้านทานทางกลและที่เหนือกว่าถังกรองที่ใช้วัสดุโลหะ 

– ตัวถังกรองทรายผลิตด้วยวิธีการขึ้นรูปไฟเบอร์กลาสด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในตัวในถังถูกเคลือบทับด้วยโพลีเอสเทอร์ เรซิ่น และเส้นใยไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง 

– ตัวถังกรองใช้วัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และ UV

– รูปทรงถังกรองที่เป็นลักษณะ Deep Bed ทำให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับสารกรองอื่น ๆ ได้อีกด้วย

– มีฝาเปิดด้านล่างตรงส่วนกรอง สำหรับการให้บริการต่าง ๆ ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมช่อง Sight Glass เพื่อให้สามารถมองเห็นสีของน้ำในถังกรองได้

– มีก้านไส้กรองแบบพิเศษเฉพาะเครื่องกรองทรายขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง และลดความถี่ในการทำความสะอาดถังกรอง

– ระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การกระจายตัวของน้ำที่ดีเยี่ยม 

– ช่วยให้การไหลได้อย่างมีความสมดุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และการ Backwash อย่างสูงสุด

– ตัวฐานถังกรองที่มีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงทนทาน

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA

 

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Micron Fiberglass Commercial Deep Bed Sand Filter Buying Guide
รุ่นวาล์วแรงดันสูงสุดพื้นที่การกรองอัตราการไหล

[เชิงพานิชย์]

ปริมาณทราย
SMD10502.5”2.5 bar9.36 ft.21,905 GPM1,420 กก.
SMD10503”2.5 bar9.36 ft.21,905 GPM1,420 กก.
SMD12002.5”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD12003”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD12004”2.5 bar12.16 ft.22,490 GPM1,780 กก.
SMD14003”2.5 bar16.57 ft.23,388 GPM2,515 กก.
SMD14004”2.5 bar16.57 ft.23,388 GPM2,515 กก.
SMD16004”2.5 bar21.63 ft.24,422 GPM3,100 กก.
SMD1600Flange 6”2.5 bar21.63 ft.24,422 GPM3,100 กก.
SMD18004”2.5 bar27.33 ft.25,596 GPM4,240 กก.
SMD1800Flange 6”2.5 bar27.33 ft.25,596 GPM4,240 กก.
SMD2000Flange 6”2.5 bar33.79 ft.26,912 GPM5,095 กก.

หมายเหตุ:  สามารถสั่งพิเศษสำหรับถังกรองที่ต้องการการทนแรงดันสูงสุดที่ 4 bar, 6 bar และ 8 bar

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionขนาดท่อDimension (mm.)
ABCDEFG
FT-WI-2250105065142” SM1050 Sand Filter2.5”111022701045211512941594176
FT-WI-2250105080142” SM1050 Sand Filter3”111022701045211512941650176
FT-WI-2250120065148” SM1200 Sand Filter2.5”122922431045208813091609176
FT-WI-2250120080148” SM1200 Sand Filter3”122922431045208813091665176
FT-WI-22501200100148” SM1200 Sand Filter4”12292243104520888831315176
FT-WI-2250140080156” SM1400 Sand Filter3”144223131202215820001618218
FT-WI-22501400100156” SM1400 Sand Filter4”14422313120221858981330218
FT-WI-22501600100164” SM1600 Sand Filter4”164422851202213017651382218
FT-WI-2250160015164” SM1600 Sand Filter6”16442285120221309891420218
FT-WI-22501800100172” SM1800 Sand Filter4”18392260175521058661298315
FT-WI-2250180015172” SM1850 Sand Filter6”18392260175521059001382315
FT-WI-22502000150180” SM2000 Sand Filter6”20422398175522438271310245