Products

>

>

FlowVIS Valve

5/5

อุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยในระบบท่อ ที่ใช้ทำหน้าที่เป็นเช็ควาล์ว และเป็นตัวสำหรับตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำซึ่งจะคอยตรวจสอบการไหลของน้ำในระบบอย่างสม่ำเสมอ ได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มแบบปรับความเร็วได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับความเร็วการทำงานของปั๊มได้อย่างแม่นยำ

Application

ใช้ร่วมกับระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำ

Product Description

– การผสมผสานในการทำหน้าที่เป็นเช็ควาล์ว และสามารถตรวจสอบอัตราการไหลในระบบท่อ

– ความแม่นยำเฉลี่ย 2.01% ระหว่าง 76 ถึง 416 LPM สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน NSF 50 

– รองรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 psi (345kPa)

– สามารถติดตั้งได้ง่าย

– มีตัวสเกลที่ชัดเจน และสามารถอ่านง่ายในหน่วย LPM

– สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มแบบปรับความเร็วได้

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

FlowVis Flow Check Valve Buying Guide
รุ่น รายละเอียด ขนาดท่อ
FlowVis Flow Check Valve 2”/2.5”

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C
CV-WI-132312 FlowVIS VALVE 50/60 mm. 166 118 150

– การผสมผสานในการทำหน้าที่เป็นเช็ควาล์ว และสามารถตรวจสอบอัตราการไหลในระบบท่อ

– ความแม่นยำเฉลี่ย 2.01% ระหว่าง 76 ถึง 416 LPM สอดคล้องตรงตามมาตรฐาน NSF 50 

– รองรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 psi (345kPa)

– สามารถติดตั้งได้ง่าย

– มีตัวสเกลที่ชัดเจน และสามารถอ่านง่ายในหน่วย LPM

– สามารถใช้งานร่วมกับปั๊มแบบปรับความเร็วได้

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

FlowVis Flow Check Valve Buying Guide
รุ่น รายละเอียด ขนาดท่อ
FlowVis Flow Check Valve 2”/2.5”

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C
CV-WI-132312 FlowVIS VALVE 50/60 mm. 166 118 150