J5 Swimming Pool

Products

>

>

HydroStorm Eco- v Pump

5/5

ปั๊มสระว่ายน้ำแบบปรับคสเร็วรุ่น Hydrostorm ECO-V Pump ที่ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังช่วยให้ประสิทธิภาพในการสร้างอัตราการไหลของน้ำที่ สามารถปรับเลือกระดับความเร็วได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถปรับเพิ่มระดับได้ตามต้องการ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงได้อย่างมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท

สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

ระบบน้ำพุ และน้ำตก

Product Description

– ฝาปั๊มเป็นแบบใสทำให้สามารถมองเห็นภายในได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งสกปรกเมื่อใด

– มาพร้อมตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ IE3 ประสิทธิภาพสูง พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในตัว

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ

– ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว 

– สามารถปรับเลือกความเร็วรอบได้ถึง 4 ระดับ

– หรือสามารถปรับเพิ่ม หรือลด ระดับความเร็วได้ครั้งละ 5 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแบบ

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX and SPASA

– ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานระดับ 7 ดาว จากประเทศออสเตรเลีย

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Hydrstorm ECO-V Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ขนาดท่อ น้ำหนัก
Hydrostorm 100 ECO-V 1.00 HP 1475-2850 RPM 220-240V 2” 12.00 กก.
Hydrostorm 100 ECO-V 1.50 HP 1300-2850 RPM 220-240V 2” 14.00 กก.

Hydrostorm 100 ECO-V

ความเร็วรอบ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps Total Head (m.) อัตราการไหล (m3/h) เสียงขณะทำงาน dBA
1475 RPM 0.16 kW 1.2 1.8 8.52 56.5
0.16 kW 1.2 2.3 7.62 55.8
0.16 kW 1.2 2.8 6.90 56.3
1900 RPM 0.30 kW 2.3 4.7 8.70 56.1
0.30 kW 2.3 5.5 7.74 55.7
0.28 kW 2.2 6.3 6.42 55.9
2410 RPM 0.53 kW 4.1 5.3 13.20 58.7
0.54 kW 4.1 7.0 11.58 59.0
0.52 kW 3.9 9.9 8.10 61.5
2850 RPM 0.86 kW 6.6 7.3 15.84 62.3
0.87 kW 6.6 11.8 12.06 62.0
0.79 kW 6.0 15.2 8.04 62.1

 

Hydrostorm 150 ECO-V

ความเร็วรอบ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps Total Head (m.) อัตราการไหล (m3/h) เสียงขณะทำงาน dBA
1300 RPM 0.16 kW 1.4 1.7 9.00 55.7
0.16 kW 1.4 2.2 7.86 56.0
0.16 kW 1.4 2.6 7.08 55.6
1900 RPM 0.42 kW 3.2 3.0 14.76 58.7
0.42 kW 3.2 4.2 12.96 59.0
0.42 kW 3.2 5.5 11.10 61.5
2410 RPM 0.78 kW 5.5 5.2 18.54 69.7
0.78 kW 5.5 6.9 16.80 71.4
0.78 kW 5.5 8.8 14.40 71.5
2850 RPM 1.25 kW 8.5 6.4 22.50 78.3
1.26 kW 8.6 9.5 20.16 77.3
1.26 kW 8.6 12.3 17.4 76.3

 

Dimension

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W
HYDROSTORM 100 ECO – V 1 HP 2“ 650 310 340 201 227
HYDROSTORM 100 ECO – V 1.5 HP 2” 650 310 340 201 227

 

 

– ฝาปั๊มเป็นแบบใสทำให้สามารถมองเห็นภายในได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งสกปรกเมื่อใด

– มาพร้อมตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ IE3 ประสิทธิภาพสูง พร้อมพัดลมระบายความร้อนภายในตัว

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ

– ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว 

– สามารถปรับเลือกความเร็วรอบได้ถึง 4 ระดับ

– หรือสามารถปรับเพิ่ม หรือลด ระดับความเร็วได้ครั้งละ 5 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแบบ

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX and SPASA

– ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานระดับ 7 ดาว จากประเทศออสเตรเลีย

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Hydrstorm ECO-V Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ขนาดท่อ น้ำหนัก
Hydrostorm 100 ECO-V 1.00 HP 1475-2850 RPM 220-240V 2” 12.00 กก.
Hydrostorm 100 ECO-V 1.50 HP 1300-2850 RPM 220-240V 2” 14.00 กก.

Hydrostorm 100 ECO-V

ความเร็วรอบ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps Total Head (m.) อัตราการไหล (m3/h) เสียงขณะทำงาน dBA
1475 RPM 0.16 kW 1.2 1.8 8.52 56.5
0.16 kW 1.2 2.3 7.62 55.8
0.16 kW 1.2 2.8 6.90 56.3
1900 RPM 0.30 kW 2.3 4.7 8.70 56.1
0.30 kW 2.3 5.5 7.74 55.7
0.28 kW 2.2 6.3 6.42 55.9
2410 RPM 0.53 kW 4.1 5.3 13.20 58.7
0.54 kW 4.1 7.0 11.58 59.0
0.52 kW 3.9 9.9 8.10 61.5
2850 RPM 0.86 kW 6.6 7.3 15.84 62.3
0.87 kW 6.6 11.8 12.06 62.0
0.79 kW 6.0 15.2 8.04 62.1

 

Hydrostorm 150 ECO-V

ความเร็วรอบ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps Total Head (m.) อัตราการไหล (m3/h) เสียงขณะทำงาน dBA
1300 RPM 0.16 kW 1.4 1.7 9.00 55.7
0.16 kW 1.4 2.2 7.86 56.0
0.16 kW 1.4 2.6 7.08 55.6
1900 RPM 0.42 kW 3.2 3.0 14.76 58.7
0.42 kW 3.2 4.2 12.96 59.0
0.42 kW 3.2 5.5 11.10 61.5
2410 RPM 0.78 kW 5.5 5.2 18.54 69.7
0.78 kW 5.5 6.9 16.80 71.4
0.78 kW 5.5 8.8 14.40 71.5
2850 RPM 1.25 kW 8.5 6.4 22.50 78.3
1.26 kW 8.6 9.5 20.16 77.3
1.26 kW 8.6 12.3 17.4 76.3

 

Dimension

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W
HYDROSTORM 100 ECO – V 1 HP 2“ 650 310 340 201 227
HYDROSTORM 100 ECO – V 1.5 HP 2” 650 310 340 201 227

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง