J5 Swimming Pool

SIMINAR HAYWARD PRODUCT 2013

        First HAYWARD Product Seminar ครั้งแรกสำหรับการจัดสัมนาแบรนด์ HAYWARD ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เพื่อให้ตัวแทนจากทั่วประเทศไทยได้รู้จากอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ของ HAYWARD แบรนด์ระดับชั้นนำในตลาดอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จากประเทศ สหรัฐอเมริกา มากยิ่งขึ้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้ผลิตมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายและให้ความรู้ ด้วยตัวเอง

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวสารและบทความ