Products

>

>

Underwater Light HUW33

5/5

ไฟใต้น้ำ LED สำหรับติดตั้งกับขั้นบันไดสระว่ายน้ำ ด้วยรูปทรงและลักษณะของไฟรุ่นนี้ที่เป็นสีเหลี่ยม จึงมีความพอดี และติดตั้งตามขั้นบันไดได้อย่างลงตัว มาพร้อมหลอดไฟเป็นแบบ High Power ที่ให้ความสว่างสูงจึงมองเห็นแสงได้ทั่วทั้งสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังมีให้เลือกทั้งแบบแสงสีเดียว หรือจะเป็นแบบที่เปลี่ยนสีได้ก็มีเช่นกัน

Application

สระว่ายน้ำคอนกรีต

ติดตั้งตามขั้นบันไดสระว่ายน้ำ

Product Description

– ไฟ LED ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย

– มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

– แสงของหลอดไฟมีให้ลือกทั้งแบบ Single Color แสงขาว และแสงวอร์มไวท์ และแบบสามารถเปลี่ยนสีได้ RGB

– ตัวกรอบดวงโคมใช้วัสดุ Stainless Steel 316 ที่สวยงาม และแข็งแรง ทนทาน

– Body Housing ผลิตจากวัสดุ Thermoplastic สามารถเก็บสายไฟได้

– หลอดไฟ LED ประเภท High Power จำนวน 12 หลอด ที่ให้ความสว่างสูง

– มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP68

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Underwater Light LED HUW3300 Buying Guide
รุ่น กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ลักษณะสี สี จำนวนคอร์ ขนาดสาย
HUW33001 18 W 12 V DC เปลี่ยนสีได้ RGB 4 4 เมตร
HUW33001 18 W 12 V DC สีเดียว วอร์มไวท์ 2 4 เมตร
HUW33001 18 W 12 V DC สีเดียว คูลไวท์ 2 4 เมตร

 

Dimension

รุ่ Description Dimension (mm.)
A B C D E
LI-HX-TL-HUW33001 18W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB 60 90 280 330 40
LI-HX-TL-HUW33002 18W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Warm White 60 90 280 330 40
LI-HX-TL-HUW33003 18W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Cool White 60 90 280 330 40

 

– ไฟ LED ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากกินไฟน้อย

– มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

– แสงของหลอดไฟมีให้ลือกทั้งแบบ Single Color แสงขาว และแสงวอร์มไวท์ และแบบสามารถเปลี่ยนสีได้ RGB

– ตัวกรอบดวงโคมใช้วัสดุ Stainless Steel 316 ที่สวยงาม และแข็งแรง ทนทาน

– Body Housing ผลิตจากวัสดุ Thermoplastic สามารถเก็บสายไฟได้

– หลอดไฟ LED ประเภท High Power จำนวน 12 หลอด ที่ให้ความสว่างสูง

– มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP68

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Underwater Light LED HUW3300 Buying Guide
รุ่น กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ลักษณะสี สี จำนวนคอร์ ขนาดสาย
HUW33001 18 W 12 V DC เปลี่ยนสีได้ RGB 4 4 เมตร
HUW33001 18 W 12 V DC สีเดียว วอร์มไวท์ 2 4 เมตร
HUW33001 18 W 12 V DC สีเดียว คูลไวท์ 2 4 เมตร

 

Dimension

รุ่ Description Dimension (mm.)
A B C D E
LI-HX-TL-HUW33001 18W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB 60 90 280 330 40
LI-HX-TL-HUW33002 18W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Warm White 60 90 280 330 40
LI-HX-TL-HUW33003 18W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Cool White 60 90 280 330 40