Products

>

>

Sheer500

5/5

Sheer 500 อุปกรณ์สร้างม่านน้ำตก สำหรับใช้ตกแต่งสระว่ายน้ำ ที่จะทำให้น้ำไหลเป็นน้ำตกอย่างสม่ำเสมอและสวยงาม ช่วยให้กลมกลืนเข้ากับสระว่ายน้ำของคุณได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยเนรมิตม่านน้ำตกที่มีความสวยงามไว้ในสระว่ายน้ำของคุณ ยกระดับความสวยงามให้ พรีเมี่ยมยิ่งขึ้น

Application

สระว่ายน้ำคอนกรีต

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

Product Description

– ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ColorLogic LED Lighting ของ HAYWARD

– ด้วยขนาดที่ให้เลือกมาก ทำให้สามารถติดตั้งได้หลากหลาย ให้เหมาะสมที่สุด

– มีแผ่นใสสำหรับรีดจ่ายน้ำ Clear Lips เพื่อให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำ รองรับทั้งผนังแบบตรงและแบบโค้ง

– สามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

– การเชื่อมต่อขนาด 1.5 “x 2” ให้เข้ากันได้กับระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ำสูงสุด

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Deck Jet 500 Buying Guide
รุ่นรายละเอียดน้ำหนัก
แบบเชื่อมต่อทางด้านหลัง (Rear Mount)
WFS512R1Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 2.26 กก.
WFS524R1Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 3.62 กก. 
WFS536R1Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 4.98 กก.
WFS548R1Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 6.35 กก.
WFS560R1Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 8.16 กก.
WFS512R6Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.17 กก.
WFS524R6Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.62 กก.
WFS536R6Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 7.25 กก.
WFS548R6Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 9.52 กก.
WFS560R6Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 11.79 กก.
แบบเชื่อมต่อทางด้านล่าง (Bottom Mount)
WFS512B1Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 2.26 กก.
WFS524B1Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 3.62 กก.
WFS536B1Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 4.98 กก.
WFS548B1Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 6.35 กก. 
WFS512B6Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.62 กก. 
WFS524B6Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 4.98 กก. 
WFS536B6Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 7.25 กก.
WFS548B6Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 9.07 กก.

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
JE-HA-WFS512R1SHEER 1 ft. 1″ LIP REAR MOUNT330230
JE-HA-WFS524R1SHEER 2 ft. 1″ LIP REAR MOUNT635230
JE-HA-WFS536R1SHEER 3 ft. 1″ LIP REAR MOUNT939230
JE-HA-WFS548R1SHEER 4 ft. 1″ LIP REAR MOUNT1244230
JE-HA-WFS560R1SHEER 5 ft. 1″ LIP REAR MOUNT1549230
JE-HA-WFS512R6SHEER 1 ft. 6″ LIP REAR MOUNT456230
JE-HA-WFS524R6SHEER 2 ft. 6″ LIP REAR MOUNT761230
JE-HA-WFS536R6SHEER 3 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1066230
JE-HA-WFS548R6SHEER 4 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1371230
JE-HA-WFS560R6SHEER 5 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1676230
JE-HA-WFS512B1SHEER 1 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT330230
JE-HA-WFS524B1SHEER 2 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT635230
JE-HA-WFS536B1SHEER 3 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT939230
JE-HA-WFS548B1SHEER 4 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT1244230
JE-HA-WFS512B6SHEER 1 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT456230
JE-HA-WFS512B6SHEER 2 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT761230
JE-HA-WFS512B6SHEER 3 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT1066230
JE-HA-WFS512B6SHEER 4 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT1371230

– ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ColorLogic LED Lighting ของ HAYWARD

– ด้วยขนาดที่ให้เลือกมาก ทำให้สามารถติดตั้งได้หลากหลาย ให้เหมาะสมที่สุด

– มีแผ่นใสสำหรับรีดจ่ายน้ำ Clear Lips เพื่อให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำ รองรับทั้งผนังแบบตรงและแบบโค้ง

– สามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

– การเชื่อมต่อขนาด 1.5 “x 2” ให้เข้ากันได้กับระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ำสูงสุด

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Deck Jet 500 Buying Guide
รุ่นรายละเอียดน้ำหนัก
แบบเชื่อมต่อทางด้านหลัง (Rear Mount)
WFS512R1Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 2.26 กก.
WFS524R1Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 3.62 กก. 
WFS536R1Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 4.98 กก.
WFS548R1Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 6.35 กก.
WFS560R1Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 8.16 กก.
WFS512R6Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.17 กก.
WFS524R6Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.62 กก.
WFS536R6Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 7.25 กก.
WFS548R6Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 9.52 กก.
WFS560R6Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 11.79 กก.
แบบเชื่อมต่อทางด้านล่าง (Bottom Mount)
WFS512B1Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 2.26 กก.
WFS524B1Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 3.62 กก.
WFS536B1Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 4.98 กก.
WFS548B1Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1” 6.35 กก. 
WFS512B6Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 3.62 กก. 
WFS524B6Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 4.98 กก. 
WFS536B6Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 7.25 กก.
WFS548B6Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6” 9.07 กก.

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
JE-HA-WFS512R1SHEER 1 ft. 1″ LIP REAR MOUNT330230
JE-HA-WFS524R1SHEER 2 ft. 1″ LIP REAR MOUNT635230
JE-HA-WFS536R1SHEER 3 ft. 1″ LIP REAR MOUNT939230
JE-HA-WFS548R1SHEER 4 ft. 1″ LIP REAR MOUNT1244230
JE-HA-WFS560R1SHEER 5 ft. 1″ LIP REAR MOUNT1549230
JE-HA-WFS512R6SHEER 1 ft. 6″ LIP REAR MOUNT456230
JE-HA-WFS524R6SHEER 2 ft. 6″ LIP REAR MOUNT761230
JE-HA-WFS536R6SHEER 3 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1066230
JE-HA-WFS548R6SHEER 4 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1371230
JE-HA-WFS560R6SHEER 5 ft. 6″ LIP REAR MOUNT1676230
JE-HA-WFS512B1SHEER 1 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT330230
JE-HA-WFS524B1SHEER 2 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT635230
JE-HA-WFS536B1SHEER 3 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT939230
JE-HA-WFS548B1SHEER 4 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT1244230
JE-HA-WFS512B6SHEER 1 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT456230
JE-HA-WFS512B6SHEER 2 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT761230
JE-HA-WFS512B6SHEER 3 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT1066230
JE-HA-WFS512B6SHEER 4 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT1371230