Products

>

>

Sheer500

5/5

Sheer 500 อุปกรณ์สร้างม่านน้ำตก สำหรับใช้ตกแต่งสระว่ายน้ำ ที่จะทำให้น้ำไหลเป็นน้ำตกอย่างสม่ำเสมอและสวยงาม ช่วยให้กลมกลืนเข้ากับสระว่ายน้ำของคุณได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยเนรมิตม่านน้ำตกที่มีความสวยงามไว้ในสระว่ายน้ำของคุณ ยกระดับความสวยงามให้ พรีเมี่ยมยิ่งขึ้น

Application

สระว่ายน้ำคอนกรีต

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

Product Description

– ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ColorLogic LED Lighting ของ HAYWARD

– ด้วยขนาดที่ให้เลือกมาก ทำให้สามารถติดตั้งได้หลากหลาย ให้เหมาะสมที่สุด

– มีแผ่นใสสำหรับรีดจ่ายน้ำ Clear Lips เพื่อให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำ รองรับทั้งผนังแบบตรงและแบบโค้ง

– สามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

– การเชื่อมต่อขนาด 1.5 “x 2” ให้เข้ากันได้กับระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ำสูงสุด

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Deck Jet 500 Buying Guide
รุ่น รายละเอียด น้ำหนัก
แบบเชื่อมต่อทางด้านหลัง (Rear Mount)
WFS512R1 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  2.26 กก.
WFS524R1 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  3.62 กก. 
WFS536R1 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  4.98 กก.
WFS548R1 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  6.35 กก.
WFS560R1 Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  8.16 กก.
WFS512R6 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.17 กก.
WFS524R6 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.62 กก.
WFS536R6 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  7.25 กก.
WFS548R6 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  9.52 กก.
WFS560R6 Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  11.79 กก.
แบบเชื่อมต่อทางด้านล่าง (Bottom Mount)
WFS512B1 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  2.26 กก.
WFS524B1 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  3.62 กก.
WFS536B1 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  4.98 กก.
WFS548B1 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  6.35 กก. 
WFS512B6 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.62 กก. 
WFS524B6 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  4.98 กก. 
WFS536B6 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  7.25 กก.
WFS548B6 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  9.07 กก.

 

Dimension

 

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B
JE-HA-WFS512R1 SHEER 1 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 330 230
JE-HA-WFS524R1 SHEER 2 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 635 230
JE-HA-WFS536R1 SHEER 3 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 939 230
JE-HA-WFS548R1 SHEER 4 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 1244 230
JE-HA-WFS560R1 SHEER 5 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 1549 230
JE-HA-WFS512R6 SHEER 1 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 456 230
JE-HA-WFS524R6 SHEER 2 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 761 230
JE-HA-WFS536R6 SHEER 3 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1066 230
JE-HA-WFS548R6 SHEER 4 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1371 230
JE-HA-WFS560R6 SHEER 5 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1676 230
JE-HA-WFS512B1 SHEER 1 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 330 230
JE-HA-WFS524B1 SHEER 2 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 635 230
JE-HA-WFS536B1 SHEER 3 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 939 230
JE-HA-WFS548B1 SHEER 4 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 1244 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 1 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 456 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 2 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 761 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 3 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 1066 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 4 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 1371 230

– ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ColorLogic LED Lighting ของ HAYWARD

– ด้วยขนาดที่ให้เลือกมาก ทำให้สามารถติดตั้งได้หลากหลาย ให้เหมาะสมที่สุด

– มีแผ่นใสสำหรับรีดจ่ายน้ำ Clear Lips เพื่อให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของสระว่ายน้ำ รองรับทั้งผนังแบบตรงและแบบโค้ง

– สามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

– การเชื่อมต่อขนาด 1.5 “x 2” ให้เข้ากันได้กับระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้อัตราการไหลของน้ำสูงสุด

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Deck Jet 500 Buying Guide
รุ่น รายละเอียด น้ำหนัก
แบบเชื่อมต่อทางด้านหลัง (Rear Mount)
WFS512R1 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  2.26 กก.
WFS524R1 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  3.62 กก. 
WFS536R1 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  4.98 กก.
WFS548R1 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  6.35 กก.
WFS560R1 Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  8.16 กก.
WFS512R6 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.17 กก.
WFS524R6 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.62 กก.
WFS536R6 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  7.25 กก.
WFS548R6 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  9.52 กก.
WFS560R6 Sheer ยาว 5 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  11.79 กก.
แบบเชื่อมต่อทางด้านล่าง (Bottom Mount)
WFS512B1 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  2.26 กก.
WFS524B1 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  3.62 กก.
WFS536B1 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  4.98 กก.
WFS548B1 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 1”  6.35 กก. 
WFS512B6 Sheer ยาว 1 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  3.62 กก. 
WFS524B6 Sheer ยาว 2 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  4.98 กก. 
WFS536B6 Sheer ยาว 3 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  7.25 กก.
WFS548B6 Sheer ยาว 4 ft. ความกว้างแผ่นใส 6”  9.07 กก.

 

Dimension

 

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B
JE-HA-WFS512R1 SHEER 1 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 330 230
JE-HA-WFS524R1 SHEER 2 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 635 230
JE-HA-WFS536R1 SHEER 3 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 939 230
JE-HA-WFS548R1 SHEER 4 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 1244 230
JE-HA-WFS560R1 SHEER 5 ft. 1″ LIP REAR MOUNT 1549 230
JE-HA-WFS512R6 SHEER 1 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 456 230
JE-HA-WFS524R6 SHEER 2 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 761 230
JE-HA-WFS536R6 SHEER 3 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1066 230
JE-HA-WFS548R6 SHEER 4 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1371 230
JE-HA-WFS560R6 SHEER 5 ft. 6″ LIP REAR MOUNT 1676 230
JE-HA-WFS512B1 SHEER 1 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 330 230
JE-HA-WFS524B1 SHEER 2 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 635 230
JE-HA-WFS536B1 SHEER 3 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 939 230
JE-HA-WFS548B1 SHEER 4 ft. 1″ LIP BOTTOM MOUNT 1244 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 1 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 456 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 2 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 761 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 3 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 1066 230
JE-HA-WFS512B6 SHEER 4 ft. 6″ LIP BOTTOM MOUNT 1371 230