Products

>

>

Saline C

5/5

เครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือสำหรับสระว่ายน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เหมาะสมกับสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่ ถูกออกแบบ มาเพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งานกับสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF มีความแข็งแรง สะดวกต่อการติดตั้ง และง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้ลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่ายจากคลอรีนทั่วไปได้มากถึง 60%

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท

สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และเชิงพาณิชย์

สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายเครื่องสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่

Product Description

– สามารถผลิตคลอรีนจากเกลือได้สูง

– กระบอกเซลล์เป็นลักษณะโปร่งใส เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่าย

– มีฟังก์ชั่น Plug N ’Play สำหรับระบบเคมีอัตโนมัติ

– ช่วยลดปริมาณการใช้คลอรีนน้อยลง อีกทั้งยังช่วยลดกลิ่น และการกัดกร่อน

– สามารถติดตั้งได้ง่ายราคาประหยัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นที่ต้องติดตั้งจำนวนหลายเครื่อง 

– มี Flow Sensor สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ

– ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF/ ANSI Standard 50 Certified

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Saline C Series Buying Guide
รุ่น อัตราผลิตคลอรีน ค่าความเข้มข้นเกลือ คลอรีนอิสระ pH ค่าความเป็นด่าง อัตราการไหลที่ต้องการ ขนาดสระว่ายน้ำ
Saline C 6.0 94.5 g/h 3,500 ppm 1.0-3.0 7.2-7.6 80-120 ppm 9.0 – 28.0 m3/h 300 m3
Saline C 11.0 189 g/h 3,500 ppm 1.0-3.0 7.2-7.6 80-120 ppm 18.0 – 56.0 m3/h 600 m3

หมายเหตุ : ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าความเข้มข้นที่ 3 ppm @ 10 ชั่วโมง

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D E
SAL-HA-HCSC60EU Salt Chlorinator Chlorine Output 94.5 g/h. @ 3,500 PPM
Safety: Low-Flow Safety Shutoff, Low Salt Indicator Low Salt ShutOff,
400 327 241 83 158
SAL-HA-HCSC110EU Salt Chlorinator Chlorine Output 189 g/h. @ 3,500 PPM
Safety: Low-Flow Safety Shutoff, Low Salt Indicator Low Salt ShutOff,
400 395 377 113 264

 

– สามารถผลิตคลอรีนจากเกลือได้สูง

– กระบอกเซลล์เป็นลักษณะโปร่งใส เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่าย

– มีฟังก์ชั่น Plug N ’Play สำหรับระบบเคมีอัตโนมัติ

– ช่วยลดปริมาณการใช้คลอรีนน้อยลง อีกทั้งยังช่วยลดกลิ่น และการกัดกร่อน

– สามารถติดตั้งได้ง่ายราคาประหยัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นที่ต้องติดตั้งจำนวนหลายเครื่อง 

– มี Flow Sensor สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ

– ได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF/ ANSI Standard 50 Certified

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Saline C Series Buying Guide
รุ่น อัตราผลิตคลอรีน ค่าความเข้มข้นเกลือ คลอรีนอิสระ pH ค่าความเป็นด่าง อัตราการไหลที่ต้องการ ขนาดสระว่ายน้ำ
Saline C 6.0 94.5 g/h 3,500 ppm 1.0-3.0 7.2-7.6 80-120 ppm 9.0 – 28.0 m3/h 300 m3
Saline C 11.0 189 g/h 3,500 ppm 1.0-3.0 7.2-7.6 80-120 ppm 18.0 – 56.0 m3/h 600 m3

หมายเหตุ : ขนาดสระว่ายน้ำที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าความเข้มข้นที่ 3 ppm @ 10 ชั่วโมง

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D E
SAL-HA-HCSC60EU Salt Chlorinator Chlorine Output 94.5 g/h. @ 3,500 PPM
Safety: Low-Flow Safety Shutoff, Low Salt Indicator Low Salt ShutOff,
400 327 241 83 158
SAL-HA-HCSC110EU Salt Chlorinator Chlorine Output 189 g/h. @ 3,500 PPM
Safety: Low-Flow Safety Shutoff, Low Salt Indicator Low Salt ShutOff,
400 395 377 113 264