Products

>

>

Nylon Brush 10″

5/5

Brust แปรงทำความสะอาดสระว่ายน้ำโดย JESTA สินค้าจากประเทศจีนที่มีคุณภาพสูงราคาไม่แพง แบบไนล่อนท่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องสระว่ายน้ำ

Application

ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องสระว่ายน้ำ

Product Description

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Nylon Brush 10″  Buying Guide
รุ่น รายละเอียด
BR09 แปรงไนล่อนขนาด 10” ด้ามอลูมิเนียม

 

Dimension

 

รุ่น Dimension (mm.)
A B C D
SB-JT-BR09 250 55 160 100

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Nylon Brush 10″  Buying Guide
รุ่น รายละเอียด
BR09 แปรงไนล่อนขนาด 10” ด้ามอลูมิเนียม

 

Dimension

 

รุ่น Dimension (mm.)
A B C D
SB-JT-BR09 250 55 160 100