Products

>

>

Nylon Brush 10″

5/5

Brust แปรงทำความสะอาดสระว่ายน้ำโดย JESTA สินค้าจากประเทศจีนที่มีคุณภาพสูงราคาไม่แพง แบบไนล่อนท่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องสระว่ายน้ำ

Application

ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องสระว่ายน้ำ

Product Description

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Nylon Brush 10″  Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
BR09แปรงไนล่อนขนาด 10” ด้ามอลูมิเนียม

 

Dimension

 

รุ่นDimension (mm.)
ABCD
SB-JT-BR0925055160100

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Nylon Brush 10″  Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
BR09แปรงไนล่อนขนาด 10” ด้ามอลูมิเนียม

 

Dimension

 

รุ่นDimension (mm.)
ABCD
SB-JT-BR0925055160100