Products

>

>

MultiCyclone 70XL

5/5

นวัตกรรมของระบบกรองสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่เป็น Pre-Filter เพื่อกรองแยกเอาสิ่งสกปรกที่เป็นของแข็งออกจากน้ำไปได้มากถึง 80% ซึ่งจะช่วยลดการทำงานของเครื่องกรองหลัก และยังช่วยประหยัดน้ำจากการทำความสะอาดเครื่องกรองหลัก รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบำรุงรักษาต่าง ๆ อีกด้วย * หมายเหตุ: MultiCyclone ออกแบบมาเพื่อกรองสิ่งสกปรกและตะกอนที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำ หากเป็นเศษสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่จะไม่สามารถกรองด้วยแรงเหวี่ยงได้

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท และทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปา

อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

Product Description

– ช่วยลดภาระสำหรับระบบการกรอง สามารถกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากน้ำก่อนเข้าระบบกรองหลักได้ถึง 80% อีกทั้งยังไม่ทำให้อัตราการไหลลดลงอีกด้วย

– ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของน้ำในสระว่ายน้ำ

– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ 

– ช่วยให้ระบบกรองสามารถกรองสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดภาระการทำงานของเครื่องกรองหลักลง

– ช่วยลดการดูแล บำรุงรักษาตัวกรอง และยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วย

– สามารถลดลดระยะเวลา หรือจำนวนครั้งในการ Backwash ลง ทำให้ประหยัดน้ำได้ถึง 7,000 ลิตรต่อปีสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเฉลี่ยในประเทศ

– สามารถลดการทำความสะอาดไส้กรอง รวมถึงลดการเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วย 

– สามารถลดความจำเป็นในการทำความสะอาดเครื่อง และตัวกรองสำหรับเครื่องกรอง D.E. ลงเหลือแค่ 2 ครั้งต่อเดือน ทำให้ช่วยประหยัดน้ำและการเติมผงกรองด้วย

– ตัวเครื่องใช้หลักการกรองสิ่งสกปรกด้วยแรงเหวี่ยง สิ่งสกปรกและตะกอนจะหมุนตัวไปตามผนังของโคลน แล้วหมุนวนลงไปที่ส่วนแยกตะกอน จะสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกที่ถูกแยกออกมาได้อย่างชัดเจน

– น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะเคลื่อนที่ไปยังท่อตรงส่วนกลางของ และหมุนวนขึ้นไป 

– ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดการสึกหรอหรือชำรุดได้ อีกทั้งไม่ต้องใช้สารกรองใด ๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องความสะอาดหรือเปลี่ยน

– ถังกรองผลิตจากเทอร์โมพลาสติกใสเสริมใยแก้วที่มีความหนา ทนทานต่อแสง UV 

– ได้รับการออกแบบในเรื่องประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก

– มีวาล์วและท่อสำหรับระบบสิ่งสกปรกออกหลังจากถูกกรองด้วย MultiCyclone เพื่อง่ายต่อการใช้งานและช่วยประหยัดน้ำ

– ตัวฐานตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงและ ทำให้ถังกรองตั้งได้อย่างมั่นคง

– มีไฮโดรไซโคลนจำนวน 70 ตัว ช่วยให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้มากถึง 80%

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA และ APSP

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

MultiCyclone 70XL Pre-Filter Buying Guide
รุ่น จำนวนโคนที่ใช้กรอง แรงดันสูงสุด ขนาดท่อ อัตราการไหล
[ต่ำสุด] [สูงสุด]
MultiCyclone 70 XL 70 โคน 2.5 bar 4” 35.90 m3/h 90.00 m3/h

 

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการกรองอนุภาค

ขนาดอนุภาค (ไมครอน) ค่าเฉลี่ยในการดักจับสิ่งสกปรก
5.0 – 20.0 29.85 %
5.0 – 80.0 30.31 %
20.0 – 40.0 48.91 %
40.0 – 60.0 86.97 %
60.0 – 80.0 100.00 %

 

Dimension

รุ่น Description ขนาดท่อ Dimension (mm.)
W W1 H H1 L L1
FT-WI-200394 Multi Cyclone 70 XL Commercial 4” 730 478 1359 542 740 654

 

– ช่วยลดภาระสำหรับระบบการกรอง สามารถกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากน้ำก่อนเข้าระบบกรองหลักได้ถึง 80% อีกทั้งยังไม่ทำให้อัตราการไหลลดลงอีกด้วย

– ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของน้ำในสระว่ายน้ำ

– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ 

– ช่วยให้ระบบกรองสามารถกรองสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดภาระการทำงานของเครื่องกรองหลักลง

– ช่วยลดการดูแล บำรุงรักษาตัวกรอง และยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วย

– สามารถลดลดระยะเวลา หรือจำนวนครั้งในการ Backwash ลง ทำให้ประหยัดน้ำได้ถึง 7,000 ลิตรต่อปีสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเฉลี่ยในประเทศ

– สามารถลดการทำความสะอาดไส้กรอง รวมถึงลดการเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วย 

– สามารถลดความจำเป็นในการทำความสะอาดเครื่อง และตัวกรองสำหรับเครื่องกรอง D.E. ลงเหลือแค่ 2 ครั้งต่อเดือน ทำให้ช่วยประหยัดน้ำและการเติมผงกรองด้วย

– ตัวเครื่องใช้หลักการกรองสิ่งสกปรกด้วยแรงเหวี่ยง สิ่งสกปรกและตะกอนจะหมุนตัวไปตามผนังของโคลน แล้วหมุนวนลงไปที่ส่วนแยกตะกอน จะสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกที่ถูกแยกออกมาได้อย่างชัดเจน

– น้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะเคลื่อนที่ไปยังท่อตรงส่วนกลางของ และหมุนวนขึ้นไป 

– ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดการสึกหรอหรือชำรุดได้ อีกทั้งไม่ต้องใช้สารกรองใด ๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องความสะอาดหรือเปลี่ยน

– ถังกรองผลิตจากเทอร์โมพลาสติกใสเสริมใยแก้วที่มีความหนา ทนทานต่อแสง UV 

– ได้รับการออกแบบในเรื่องประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิก

– มีวาล์วและท่อสำหรับระบบสิ่งสกปรกออกหลังจากถูกกรองด้วย MultiCyclone เพื่อง่ายต่อการใช้งานและช่วยประหยัดน้ำ

– ตัวฐานตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงและ ทำให้ถังกรองตั้งได้อย่างมั่นคง

– มีไฮโดรไซโคลนจำนวน 70 ตัว ช่วยให้สามารถกรองสิ่งสกปรกได้มากถึง 80%

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก WQA, ASX, SPASA และ APSP

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

MultiCyclone 70XL Pre-Filter Buying Guide
รุ่น จำนวนโคนที่ใช้กรอง แรงดันสูงสุด ขนาดท่อ อัตราการไหล
[ต่ำสุด] [สูงสุด]
MultiCyclone 70 XL 70 โคน 2.5 bar 4” 35.90 m3/h 90.00 m3/h

 

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการกรองอนุภาค

ขนาดอนุภาค (ไมครอน) ค่าเฉลี่ยในการดักจับสิ่งสกปรก
5.0 – 20.0 29.85 %
5.0 – 80.0 30.31 %
20.0 – 40.0 48.91 %
40.0 – 60.0 86.97 %
60.0 – 80.0 100.00 %

 

Dimension

รุ่น Description ขนาดท่อ Dimension (mm.)
W W1 H H1 L L1
FT-WI-200394 Multi Cyclone 70 XL Commercial 4” 730 478 1359 542 740 654