Products

>

>

Clarifier

5/5

น้ำยาเร่งตกตะกอนปรับน้ำฟ้า

Application

เคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำทั่วไป

Product Description

– ปรับสภาพน้ำให้ใส

– ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น

– ยับยั้งการก่อตัวของตะไคร่น้ำสีเขียวและเหลือง

– ปรับสภาพน้ำให้ใส

– ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่น

– ยับยั้งการก่อตัวของตะไคร่น้ำสีเขียวและเหลือง