Search
Search

3 อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำที่ควรรู้

        การสร้างสระว่ายน้ำไว้ในบ้านของตัวเองนอกจาก ความสวยงามของดีไซน์ อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันที่จะทำให้สระว่ายน้ำของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำที่ใสสะอาดคือ การเลือกอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ซึ่งอุปกรณ์หลักๆในสระว่ายน้ำมีดังนี้

1. ปั๊มน้ำ  ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเพราะปั๊มจะทำหน้าที่ในการนำน้ำเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำในสระของคุณ โดยส่วนประกอบของปั๊มจะประกอบไปด้วย เสื้อ/ตัวเรือนปั๊ม, มอเตอร์ปั๊ม, Mechanical Seal, ใบพัดปั๊ม, ฐานรองตัวปั๊ม

  • เสื้อ/ตัวเรือนปั๊ม เปรียบเสมือนตัวที่ช่วยเป็นเกาะให้ตัวปั๊มคงรูปร่างของปั๊มไว้
  • มอเตอร์ของปั๊มน้ำมี 2 ประเภทคือ ODP และ TEFC อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง มอเตอร์ปั๊มแบบ ODP และ มอเตอร์ปั๊มแบบ TEPC CLICK ที่นี่
  • Mechanical Seal ทำหน้าที่กันรั่วในปั๊มที่คอเพลา ที่ต้องรับแรงดันจากปั๊ม อุณหภูมิ การกัดกรอนหรือแม้กระทั่งแต่ความสกปรก
  • ใบพัดปั๊ม ทำหน้าที่ส่งพลังในการนำน้ำเข้าสู้ตัวปั๊ม
  • ฐานรองตัวปั๊ม เป็นอุปกรณ์เพื่อรองรับน้ำหนักของตัวปั๊ม
   การเลือกขนาดปั๊มให้เหมาะสมกับขนาดสระ

    สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกปั๊มให้เหมาะสม

  1. ปริมาตรของน้ำในสระ โดยคำนวณจากขนาดสระว่ายน้ำของคุณ

                                     = กว้าง (m) x ยาว(m) x ลึก(m)

                                     เช่น 3 x 6 x 1.5 เมตร = 27 ลบ.ม (m³)

  1. ชั่วโมงการทำงานของปั๊ม หรือ Turnover ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสระ สิ่งแวดล้อม และจำนวนคนที่ใช้สระ แต่โดยทั่วไปแล้ว turnover จะอยู่ที่ 6 ชั่วโมงต่อวัน

จากตัวอย่างด้านบน ปริมาตาน้ำของสระคือ 27 m³ เพราะฉะนั้น 27 m³ / 6 hr = 4.5 m³/hr  หมายถึง Flowrate ของปั๊มที่จะเลือกใช้ที่เหมาะสมจะต้องอยู่ที่ 4.5 m³/hr เป็นต้น

2. เครื่องกรองสระว่ายน้ำ มีหน้าที่ช่วยกรองสิ่งสกปรกที่ตกค้างในสระน้ำไม่ให้ผ่านไปยังขั้นต่อไปและทำให้น้ำสะอาดใส ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของถังกรองได้ ออกเป็น 3 แบบ คือ ถังกรองทราย (Sand Filter) / ถังกรองผ้า ( D.E. Filter) และถังกรองกระดาษ ( Cartridge Filter)
สำหรับวิธีการเลือกเครื่องกรองแต่ละประเภท CLICK ที่นี่

 

02

เครื่องกรองทราย   

03

เครื่องกรองผ้า 

04 

เครื่องกรองไส้จีบ   

   

3. ระบบฆ่าเชื้อโรค หลังจากที่น้ำผ่านกระบวนการการกรองเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้น้ำในสระของคุณสระอาดขึ้นไปอีกขั้น เราจำเป็นต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้เราเล่นน้ำได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อโรคมาเกาะตามผิวหนังเราให้ต้องกังวล ปัจจุบันระบบฆ่าเชื้อโรคในสระแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

                 ระบบคลอรีน  เป็นการใช้สารเคมี (คลอรีน) เพื่อเป็นการฆ่าเชื่อโรคต่างๆในสระว่ายน้ำ ให้น้ำกลับมาใสสะอาด โดยผ่านกระบวนการทางเคมีต่างๆ     

 ข้อดีข้อเสีย
  ใช้ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ในน้ำ  มีกลิ่นรุนแรง
  ราคาถูก หาซื้อง่าย  มีสารตกค้าง อาจทำให้ผิวละคายเคียง
  ขั้นตอนในการใช้งานง่าย  อาจเกิดการอักเสบที่ดวงตา

 

06

 

                ระบบเกลือ  เป็นระบบที่สร้างคลอรีนจากเกลือ โดยผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อสะลายสารเกลือที่เรียกว่า “Electrolysis” เพื่อที่จะสลายพันธะของเกลือและทำการสร้างคลอรีน (โซเดียมไฮโปรคลอไรด์) เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

   ข้อดีข้อเสีย
  น้ำในสระไม่ทำให้ผิวและตาเกิดการระคายเคือง  ราคาอุปกรณ์ที่สูง
  ราคาเกลือถูกกว่าสารคลอรีน  น้ำมีรสชาติกร่อย
  สะดวกในการใช้งานเพราะเป็นระบบอัตโนมัติ  อาจต้องเทน้ำบ่อยถ้าต้องการความเข้มข้นของเกลือสูง
  ติดตั้งง่ายสามารถใช้กับสระว่ายน้ำที่มีอยู่แล้ว

07

                   ระบบ UV   เป็นระบบที่ใช้รังสี UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านเครื่องผลิต UV ซึ่งกระบวนการในฆ่าเชื้อคือการนำน้ำเข้าสู่เครื่องผลิตแสง UV แล้วทำการยิงแสงไปยังน้ำเพื่อทำการฆ่าเชื้อแล้วนำน้ำดังกล่าวออกเพื่อใช้ต่อไป

ข้อดี   ข้อเสีย
  ฆ่าเชื้อโรคได้ดี  ราคาแพง มีขนาดใหญ่  ใช้ปริมาณน้ำเยอะ
  กำจัดคลอรีนเสียในน้ำได้ดี  ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
  ฆ่าเชื่อโรคบางชนิดที่ระบบโอโซนฆ่าไม่ได้  เหมาะกับระบบปิด
  ไม่มีเคมีหลงเหลือในระบบ  ต้องใช้ร่วมกับคลอรีน

                           

                    ระบบ OZONE เป็นการฆ่าเชื้อโดยการใช้ก๊าซโอโซนโดยผ่านเครื่องผลิตโอโซน ที่ดึงอากาศจากธรรมชาติเข้าสู่เครื่องโอโซน เพื่อทำปฏิกิริยาในลักษณะของฟ้าผ่า โดยมีการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยปราศจากสารเคมีหลงเหลือในสระ    

ข้อดี     ข้อเสีย
  ฆ่าเชื้อโรคได้เร็วกว่าคลอรีน 3,125 เท่า  ราคาสูงกว่าระบอื่นๆ
  ฆ่าเชื่อโรคได้หลายชนิด  ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลระบบรวมถึใช้พื้นที่ติดตั้งเยอะ
  มั่นใจว่าได้ว่าน้ำที่ผ่านโอโซนปลอดจากเชื้อโรค  ต้องใช้คลอรีนร่วมในการฆ่าเชื้อ
  ไม่มีเคมีหลงเหลือในระบบ
  ใช้อากาศในการแยกก๊าซเพื่อฆ่าเชื้อโรค

     

        สำหรับทั้ง 3  องค์ประกอบที่จะช่วยให้สระว่ายน้ำของท่านใสสะอาด จะเห็นกันได้ชัดเลยว่าใน 1 สระนั้นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวไว้เบื้องต้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพของน้ำที่ดี ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็อาจจะทำให้ระบบบำบัดสระว่ายน้ำของท่านขาดสมดุลได้ แต่ทางแอดมินแนะนำว่าถ้าหากต้องการข้อมูลความรู้ด้านอุปกรณ์ที่ไว้ใจและถูกต้อง แนะนำที่ J5 บริษัทที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าด้านสระว่ายน้ำ มายาวนานกว่า 20 ปี  มีทีมที่คอยให้บริการด้านข้อมูล และ มีทีมงานฝ่ายเทคนิคให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างดี

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ข่าวสารและบทความ