Search
Search

เครื่องกรองสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        การเพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำมีความจำเป็นไหมที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการกรองเพื่อน้ำที่ใสสะอาดปัญหานี้อาจจะมีความสงสัยสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ  และหลายๆคนคงเคยชินกับภาพการเลี้ยงปลาที่มีสีของน้ำที่ขุ่นหรือไม่มีความใสสะอาดเลย  วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้ำในบ่อมีความใสสะอาดและยังคงความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ ด้วยเครื่องกรองน้ำสำหรับบ่อปลา (AquaBiome Filter) จาก Waterco แต่ก่อนจะไปทำความรู้จักเครื่องกรองน้ำสำหรับบ่อปลา  เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใต้น้ำก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

        กระบวนการใต้น้ำที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่า  กระบวนการแลกเปลี่ยนทางชีวภาพ  หรือ  “วัฏจักรไนโตรเจน”  หลักการเกิดของวัฏจักรนี้ เกิดจากการขับถ่ายของเสียจากปลาหรืออาหารที่ปลากินไม่หมดตกลงสู่ใต้น้ำ   ถูกการย่อยสลายโดยเชื้อราและแบคทีเรีย   จึงเกิดเป็น แอมโมเนีย [NH3/NH4*]   จากนั้นแอมโมเนียถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จากแบคทีเรียที่ชื่อว่า  Nitrosomonas เกิดเป็นไนไดรต์ (NO2¯ )  จากนั้น แบคทีเรียที่ชื่อว่า  Nitrobacter  จะทำปฎิกิริยาออกซิเดชั่นกับ ไนไตรต์ (NO2¯ )   เกิดเป็น ไนเตรต  (NO3¯)  ซึ่งไนเตรต   (NO3¯) จะเป็นโปรตีนและถูกพืชนำไปเป็นอาหารต่อไป  ซึ่งท้ายที่สุดปลาหรือสัตว์น้ำก็จะกินพืชเป็นอาหารและขับถ่ายออกมา    จึงเกิดเป็น “วัฎจักรไนโตรเจน”  นั้นเอง ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆตามภาพด้านล่าง


 

วัฏจักรไนโตรเจน

หลักการทำงานของเครื่อง Aquabiome
        เมื่อน้ำถูกส่งไปยังเครื่องกรอง Aquabiome จะถูกสารกรอง Bio Mec ที่อยู่ภายในเครื่อง ทำการกรองสิ่งสกปกรกต่างๆไว้ หลังจากนั้น น้ำที่ผ่านการกรองจะถูกส่งไปยังถังกรองอีกถังเพื่อทำการกรองอีกครั้งเพื่อความใสสะอาด
        Waterco ได้มีการพัฒนาถังกรอง Aquabiome ที่รวบรวมเทคโนโลยี AquaBiome ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำให้การกรองน้ำให้มีความใสสะอาดมากขึ้น  รวมถึงได้พัฒนาการกรองเชิงกล (Mechaniacl Filtration) ที่จะกำจัดสิ่งสกปกรกออกจากบ่อปลาโดยวัสดุผ่านทางช่องระหว่างสารกรอง  อีกทั้งยังได้ใช้  Biological  Filtration   เป็นการกรองทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจำกัด  แอมโมเนีย   ตามกลไกลของวัฎจักรไนโตรเจน

 

การใช้ Bio Mec เป็นสารกรอง
        Bio Mac เป็นสารกรองสำหรับเครื่องกรองทรายที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด เพราะสารกรอง Bio Mac มีคุณสมบัติเป็นที่อยู่อาศัยของ สิ่งสกปรกและแบคทีเรีย ด้วยลักษณะที่เป็นพลาสติกทรงกลมจึงทำให้มีพื้นที่ในการกรองละเอียด รวมถึงคุณสมบัติที่สามารถกำจัด แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นด้วย

 

Picture3

 

     เครื่องกรองสำหรับบ่อปลาจากแบรนด์  Waterco  ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเพาะเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่บ่อปลาของท่านควรจะมี
มีดังนี้

 1. ปั๊มน้ำ  (Hydrostar Pump )
 2. เครื่องกรองสำหรับบ่อปลา ( Aquabiome Filter )
 3. สารกรอง ( Bio Mac )  เครื่องกรองบ่อปลาจะต้องใช้สารกรอง (Bio Mac ) เพื่อประสิทธิภาพที่ดี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก  ที่นี่
 4. เครื่องกรองน้ำทั่วไป  (Exotuf  Plus  Top  Mount Filter )
 5. เครื่องฆ่าเชื่อ ( UV Starilizer )

Picture4

 

กระบวนการในการทำงานของเครื่องกรองสำหรับบ่อปลามีดังนี้

 1. ปั๊มน้ำรับน้ำเข้าแล้วส่งน้ำต่อไปยังเครื่องกรองสำหรับบ่อปลา  (Aquabiome Filter)
 2. เมื่อน้ำถูกส่งมาถึงเครื่องกรอง จะถูกสารกรอง (Bio Mac) เป็นด่านแรกที่ทำการกรองและกักเศษอาหารของปลาต่างๆไว้
 3. จากนั้นน้ำที่ถูกการกรองจากเครื่องกรอง Aquabiome Filter จะถูกส่งต่อไปยังถังกรองที่  2
 4. ถังกรองที่ 2  จะทำการกรองเพื่อน้ำที่ใสสะอาดมากขึ้น  จากนั้นน้ำจะถูกส่งไปยัง เครื่องฆ่าเชื่อ ( UV Starilizer )
 5. เครื่องฆ่าเชื้อ (UV Starilizer) จะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค จุลินทรีย์  แบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส สาหร่ายและปรสิตได้  ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง และไม่มีผลต่อคุณภาพน้ำ)
 6. เมื่อผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อย น้ำที่ใส สะอาดจะถูกส่งไปยังบ่อน้ำ

 

Untitled 2 01 1

 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม :

ถังกรอง
        หลักการใช้ถังกรอง 2 ใบ เนื่องจากถังกรองใบแรกนั้น จะมีหน้าที่กักเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในตัวถังกรองสำหรับบ่อปลาจะมีสารกรอง Bio Mac ซึ่งก็จะทำการกำจัดแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น ส่วนถังใบที่ 2 จะทำหน้าที่กรองเศษสิ่งสกปรกที่อาจจะหลงเหลือจากถังใบที่ 1 และยังช่วยให้น้ำนั้นใสสะอาดเพิ่มมากขึ้น

ปั๊มน้ำ
        ในกระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดจะสังเกตได้ว่าเราใช้ปั๊มน้ำเพียง 1 ตัวเท่านั้นในการส่งน้ำ  เพราะว่าทาง Waterco ได้ทำการทดสอบมาแล้วว่า ปั๊มน้ำ 1 ตัวสามารถที่ส่งแรงดันน้ำไปได้จนครบกระบวนการ  เพียงแต่ปั๊มจะต้องมีแรงดันน้ำที่มากพอ

เครื่องฆ่าเชื้อ
        เนื่องจากในบางครั้งน้ำอาจมีการปนเปื้อนจากมลพิษต่าง ไม่ว่าจะทางอากาศ หรืออื่นๆ  จึงต้องมีการฆ่าเชื่อเพื่อให้น้ำที่ออกไปไม่ทำร้ายปลาหรือสัตว์น้ำ แต่เครื่องฆ่าเชื่อ ( UV Sterilizer ) จะไม่ฆ่าแบคทีเรียที่จำเป็นต่อสัตว์น้ำ

 

Picture5

 

        ขั้นตอนในการกรองอาจจะซับซ้อนไปบ้างแต่เชื่อเถอะครับ ว่ารายละเอียดและขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่จะทำให้น้ำและระบบนิเวศน์ใต้น้ำของบ่อปลาท่านมีความใสสะอาดและยังคงความสมดุลไว้อย่างดี  ซึ่งระบบนิเวศน์ใต้น้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสัตว์น้ำแต่ความใสสะอาดของน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน  ดังนั้นถ้าทั้งสองส่วนเกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกัน  จะสามารถช่วยให้สัตว์น้ำเติบโตและสมบูรณ์แบบได้อย่างเต็มที และลดขั้นตอนในการกรองได้อย่างมาก

        บริษัท J5 ผู้นำเข้าอุปกรณ์สระว่ายน้ำครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ  ให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมากจึงพร้อมให้ความช่วย หรือ หากทุกท่านมีความสงสัย  เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการด้านข้อมูลและคำแนะนำอย่างถูกต้อง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   LINE  หรือสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่คลังสินค้าได้  บริษัทฯหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้  “น้ำหรือสระว่ายน้ำ” ท่านนั้นดีและถูกต้องตามมาตรฐาน

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ข่าวสารและบทความ