Search
Search

อุปกรณ์สำหรับระบบบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ

        ในปัจจุบันจะเห็นว่าในตลาดปลาสวยงาม กำลังที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมเริ่มเพาะพันธ์ หรือเลี้ยงเพื่อความสวยงามกันเป็นอย่างมาก ปลาบางชนิดบางสายพันธุ์ก็มีมูลค่าที่สูงมากใช่ไหมครับ ซึ่งผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลา หรือมีระบบสำหรับเลี้ยงปลากันอยู่แล้ว ก็คงต้องการระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันใช่ไหมครับหลายคนคงเริ่มมีความกังวล หรือสงสัยว่า ระบบเลี้ยงปลามีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถกรองน้ำให้ใสสะอาด?          สำหรับระบบเลี้ยงปลาอาจจะมีหลาย ๆ ท่านที่เลี้ยงปลาสวยงามกันอยู่แล้ว หรืออาจจะพอทราบข้อมูลกันอยู่บ้าง และอาจจะเคยชินกับภาพของบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ มีน้ำขุ่น ไม่คอยใสสะอาดเลยใช่ไหมครับ วันนี้จะขอพาไปรู้จักกับระบบกรองสำหรับเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำโดยเฉพาะ และยังช่วยปรับความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์อีกด้วย

กระบวนการทางธรรมชาติที่สำหรับการเลี้ยงปลา
        อันดับแรกก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงปลาตัวนี้ เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในน้ำก่อนว่ามันมีกระบวนการอย่างไรบ้าง นั่นก็คือ วัฏจักรไนโตรเจน

วัฏจักรไนโตรเจน
        หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของไนโตรเจน และสารประกอบไนโตรเจนตามสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนด้วยกระบวนการทางเคมี และการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทั้งในสิ่งมีชีวิต พืช ดิน หิน และน้ำ จากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่ง หมุนเวียนเป็นวัฏจักร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน

 1. ไนโตรเจนปฐมภูมิ/แหล่งไนโตรเจน เป็นไนโตรเจนที่พบในอากาศ
 2. ไนโตรเจนทุติยภูมิ/ไนโตรเจนย่อยสลาย เป็นไนโตรเจนที่พบในดิน หิน และน้ำ
 3. ไนโตรเจนตติยภูมิ/ไนโตรเจนเก็บกัก และใช้ประโยชน์ เป็นไนโตรเจนที่พบในสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช และจุลินทรีย์

        จากที่กล่าวมาถึงตรงนี้ สรุปได้ว่า วัฏจักรไนโตรเจนก็คือ กระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับปลาแบบธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งอุปกรณ์ระบบที่เราจะมา นำเสนอในวันนี้จะเป็นการจำลองเอาวัฏจักร ตัวนี้มาไว้ในระบบเลี้ยงปลาได้เหมือนธรรมชาติเลยทีเดียว นั่นก็คือ Aquabiome จากแบรนด์ WATERCO นั่นเอง

การทำงานของ Aquabiome นั้นทำงานอย่างไร?
        ก่อนอื่นจะขออธิบายเพิ่มเติมว่า เจ้า Aquabiome ตัวนี้มันคืออะไร Aquabiome คือ อุปกรณ์สำหรับกรองระบบบ่อปลา ที่มีความสามารถกรองได้ ทั้งเชิงกล และ ชีวภาพ ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้เป็นการจำลองระบบธรรมชาติ และภายในจะมีสารกรองที่ใช้สำหรับเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียที่จำเป็นในระบบ โดยที่กระบวนการของวัฏจักรไนโตรเจนจะมีขั้นตอนของกระบวนการดังนี้

 1. เมื่อปลาขับถ่ายของเสียออกมา เช่น มูลปลา เมือกปลา หรืออาหารที่เหลือในตู้ปลาเป็นต้น ของเสียเหล่านี้ จะถูกย่อยสลายจนเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะพอทราบว่ามันเป็นพิษต่อปลา
 2. จากนั้นแบคทีเรีย (Nitrosomonas Bacteria) ซึ่งเป็นแบคที่เรียในกลุ่ม Aerobic Bacteria โดยที่มีอยู่ทั่วไปในระบบ ก็จะทำการย่อยสลายแอมโมเนีย ให้กลายเป็น
  ไนไตรท์ ซึ่งตัวไนไตรท์เองนั้นยังคงพิษกับปลา ก็ยังคงต้องถูกขจัดออกไป
 3. หลังจากนั้นแบคทีเรีย (Nitrobacter Bacteria) ซึ่งเป็นแบคที่เรียในกลุ่ม Aerobic Bacteria เช่นกัน แต่เป็นคนละตัวกับแบคทีเรียคนละตัวกัน จะทำการย่อยสลาย
  ไนไตรท์ให้กลายเป็นไนเตรท ซึ่งไม่มีพิษทางตรงกับปลา อีกทั้งพืชก็สามารถนำไปใช้เป็นสารอาหารได้เลยเช่นกัน ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆตามภาพด้านล่าง
  * แต่ผลเสียทางอ้อมในกรณีที่ไนเตรทในระบบมากเกินไป จะทำให้ค่า pH ของน้ำเปลี่ยนเป็นกรด ทำให้แบคที่เรีย Nitrosomonas Bacteria และ Nitrobacter Bacteria มีจำนวนที่ลดลง เป็นผลทำให้การย่อยสลายของเสียต่างๆหยุดลงได้

 

หลักการทำงานของเครื่อง Aquabiome
        เมื่อมีการติดตั้งระบบ และเปิดใช้งาน ปั๊มจะทำการดูดน้ำและส่งไปยังเครื่องกรอง Aquabiome ที่ได้มีการพัฒนาเครื่องกรอง Aquabiome ที่รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดที่จะทำให้การกรองน้ำให้มีความใสสะอาดมากขึ้น ซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีสารกรอง พิเศษสำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโดยเฉพาะ เรียกว่า Bio Mec เป็นการ รวมผสมผสานการกรองเชิงกล (MechaniaclFiltration) ที่จะกำจัดสิ่งสกปกรกออกจากบ่อปลาโดยวัสดุผ่านทางช่องระหว่างสารกรองอีกและการกรองชีวภาพ (Biological Filtration) เป็นการกรองทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจำกัด แอมโมเนียตามกลไกลของวัฎจักรไนโตรเจน

Screen Shot 2564 09 19 at 10.29.32

แล้วในระบบต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างร่วมกับ Aquabiome?
        อุปกรณ์ที่แนะนำเพื่อใช้งานร่วมกับ Aquabiome เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและอัตราการกรองที่เหมาะสมกับ ระบบกรองบ่อปลาสูงสุด ควรมีอุปกรณ์ดังนี้

1. AQUABIOME FILTER
        เป็นอุปกรณ์หลักที่จะใช้งานร่วมกับสารกรอง Bio Mec ที่จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและจำลองระบบวัฏจักรไนโตรเจน โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่สำคัญ

2. PUMP
        ในการเลือกใช้งานปั๊มร่วมกับ Aquabiome นั้นควรเลือกโดยอิงจากอัตราการไหลของถังกรอง Aquabiome ว่ารองรับอัตราการไหลสูงสุดเท่าไหร่
        * แนะนำว่าไม่ควรเลือกใช้ปั๊มที่มีอัตราการไหลสูง ๆ เนื่องจากระบบกรองบ่อปลาควรให้อัตราการไหลของน้ำที่พอดี ไม่ต้องแรงมากเพื่อกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Pre-Filter
        อุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำได้มากยิ่งขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของสารกรอง Bio Mec อีกด้วย

4. Media Filter
        แนะนำให้มีถังกรองอีกใบสำหรับใช้ร่วมกับสารกรอง Zeolite ที่จะช่วยลดความเป็นพิษของแอมโมเนียออกจากระบบได้มากยิ่งขึ้น

5. UV Sterilizer
        อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV เพื่อช่วยลดสาเหตุน้ำเขียวได้ด้วย

Screen Shot 2564 09 19 at 10.30.34

 

        เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับอุปกรณ์ Aquabiome ตัวนี้ หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าขั้นตอนในการกรองอาจจะซับซ้อนมากไปหรือเปล่า ถึงขั้นตอนมันอาจจะยาก และซับซ้อนไปบ้าง แต่สามารถมั่นใจได้เลยว่า จะได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดแน่นอนครับ เพราะว่าขั้นตอนทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่จะทำให้น้ำ และระบบนิเวศน์ภายในบ่อปลาของท่าน มีความใสสะอาดและยังคงความสมดุลไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบนิเวศน์ หรือวัฏจักรที่กล่าวมานั้นคือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสัตว์น้ำ อีกทั้งยังให้ความสะอาดของน้ำแบบธรรมชาติ เช่นกัน ดังนั้นถ้าทั้งสองส่วนเกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกัน จะสามารถช่วยให้สัตว์น้ำเติบโตและสมบูรณ์แบบได้อย่างเต็มทีและลดขั้นตอนในการกรองได้อย่างมาก รับประกันว่าสามารถตอบโจทย์ของผู้ที่รักปลาสวยงามเป็นอย่างแน่นอนครับ

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ข่าวสารและบทความ