Products

>

>

Turboflo Booster Pump

5/5

ปั๊มเสริมแรงดัน รุ่น TurboFlo Booster Pump ใช้ในการเสริมแรงดัน จะทำหน้าที่เพิ่มและคอยรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ เพื่อให้อัตราการไหลที่สูง เหมาะสำหรับการใช้งานต้องการแรงส่งน้ำสูง ด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตรงที่ส่วนหน้าปั๊มสามารถปรับหมุนองศาทิศทางของท่อได้

Application

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปา

ระบบน้ำพุ น้ำตก

เครื่องว่ายน้ำทวนกระแส

Product Description

– การออกแบบใบพัด และตัวกระจายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มกำลังการไหลของไฮดรอลิก 

– ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และลดการใช้พลังงานทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง

– ด้วยตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– ตัวปั๊มถูกผลิตขึ้นโดยใช้การขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมที่มีความทันสมัย

– ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง IP55 พร้อมเพลามอเตอร์สแตนเลสเกรด 431 และพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– ตัวเสื้อปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุโพลิโพรไพลีนเสริมใยแก้ว มีความทนทานต่อรังสี UV

– ใบพัดและส่วนต่างๆโดยรอบ ผลิตจากวัสดุพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว เพื่อความเชื่อมั่นในการใช้งานในระยะยาว

– มีตัวฐานปั๊มสำหรับยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA and WQA

 

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Turboflo Booster Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ อัตราการไหล (m3/h) 
8 ม. 10 ม.
Turboflo100 1 HP 0.75 kW 4.1 220-240V Single Phase 2” 14.00 12.50
Turboflo200 2 HP 1.5 kW 6.4 220-240V Single Phase 2” 27.00 24.00
Turboflo300 3 HP 2.2 kW 9.1 220-240V Single Phase 2” 39.00 37.50

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W1
PS-WI-PTF-2462100 1 HP 2” 505 223 311 135 224
PS-WI-PTF-2462200 2 HP 2” 505 223 311 135 224
PS-WI-PTF-2462300 3 HP 2” 505 223 311 135 224

– การออกแบบใบพัด และตัวกระจายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มกำลังการไหลของไฮดรอลิก 

– ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และลดการใช้พลังงานทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง

– ด้วยตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– ตัวปั๊มถูกผลิตขึ้นโดยใช้การขึ้นรูปจาก เทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมที่มีความทันสมัย

– ใบพัดปั๊มผลิตจากพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง IP55 พร้อมเพลามอเตอร์สแตนเลสเกรด 431 และพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– ตัวเสื้อปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุโพลิโพรไพลีนเสริมใยแก้ว มีความทนทานต่อรังสี UV

– ใบพัดและส่วนต่างๆโดยรอบ ผลิตจากวัสดุพลาสติก Noryl เสริมใยแก้ว เพื่อความเชื่อมั่นในการใช้งานในระยะยาว

– มีตัวฐานปั๊มสำหรับยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA and WQA

 

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Turboflo Booster Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ อัตราการไหล (m3/h) 
8 ม. 10 ม.
Turboflo100 1 HP 0.75 kW 4.1 220-240V Single Phase 2” 14.00 12.50
Turboflo200 2 HP 1.5 kW 6.4 220-240V Single Phase 2” 27.00 24.00
Turboflo300 3 HP 2.2 kW 9.1 220-240V Single Phase 2” 39.00 37.50

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W1
PS-WI-PTF-2462100 1 HP 2” 505 223 311 135 224
PS-WI-PTF-2462200 2 HP 2” 505 223 311 135 224
PS-WI-PTF-2462300 3 HP 2” 505 223 311 135 224