J5 Swimming Pool

Products

>

>

Supatuf Pump

5/5

ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำรุ่น Supatuf Pump ผลิตภัณฑ์ของ WATERCO จากประเทศออสเตรเลีย ที่สามารถสูบน้ำ และดันน้ำเข้าสู่ระบบหมุนเวียนน้ำในอัตราที่สูง และคงที่ ลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ เหมาะกับระบบสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ ด้วยประสิทธิภาพสูงแบบ High Flow – Low Head ที่จะให้อัตราการไหลของน้ำที่สูงในขณะที่ระยะส่งไม่สูง ได้อย่างต่อเนื่อง

Application

สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้

อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว

บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน

ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

Product Description

– ฝาปั๊มเป็นแบบใสทำให้สามารถมองเห็นภายในได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งสกปรกเมื่อใด

– มาพร้อมตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IPX5 พร้อมเพลามอเตอร์สแตนเลสเกรด 303 และพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ

– การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกส์มีประสิทธิภาพ 

– ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว 

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX and SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Supatuf Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ อัตราการไหล (m3/h)
16.15 14.00
Supatuf 100 1.0 HP 0.75 kW 3.7 220-240V Single Phase 2” 26.50 24.25
Supatuf 200 2 .0HP 1.5 kW 7.2 220-240V Single Phase 2” 40.00 35.00
Supatuf 300 3.0 HP 2.2 kW 9.7 220-240V Single Phase 2” 40.00 35.00
Supatuf 3003 3.0HP/
3 Phase
2.2 kW 3.7 380-415V Three Phase 2” 16.15 14.00

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W
PS-WI-241100 1 HP 2” 602 310 310 200 179
PS-WI-241200 2.0 HP 2” 623 310 310 200 179
PS-WI-241300 3 HP 2” 663 310 310 200 179
PS-WI-2413003 3 HP/ 3 Phase 2” 648 310 310 200 179

Ref No. Part No. Description
1 PS-WI-634000 ฝาปั๊ม [H/L Pot Lid] SUPATUF
2 PS-WI-63151 โอริงฝาปั๊ม [H/L Pot Lid O-Ring ] SUPATUF
3 PS-WI-6350011 ตะกร้าปั๊ม [H/L Pot Basket MK II] SUPATUF
5 PS-WI-6350191 เสื้อปั๊ม [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 100-200
5 PS-WI-63501912 เสื้อปั๊ม [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 300
7 PS-WI-635017 ฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser] SUPATUF 75-200
7 PS-WI-635022 ฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser] SUPATUF 300
8 PS-WI-634011 ซีลฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser Gasket] SUPATUF 
9 PS-WI-635011 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 100
9 PS-WI-635013 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 200
9 PS-WI-6350160 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 300 – Suit Screw Type
10 PS-WI-6340162 ชาร์ปซีล [Mechanical Seal] S/S 316
11 PS-WI-635028 โอริงปั๊ม [Pump Body O-Ring]
14 PS-WI-6340222 ขาตั้งปั๊ม [Pump Foot] SUPATUF 100
14 PS-WI-6340223 ขาตั้งปั๊ม [Pump Foot] SUPATUF 300
15 PS-WI-634024B 50 mm. Half Union C/W O-Ring
18 PS-WI-634023 จุดอุดเสื้อปั๊ม [Drain Plug] 

 

– ฝาปั๊มเป็นแบบใสทำให้สามารถมองเห็นภายในได้เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกร้าเพื่อล้างสิ่งสกปรกเมื่อใด

– มาพร้อมตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

– Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กราไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316

– มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IPX5 พร้อมเพลามอเตอร์สแตนเลสเกรด 303 และพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์

– มีตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป

– มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง

– Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ

– การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกส์มีประสิทธิภาพ 

– ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว 

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASX and SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Supatuf Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ Amps แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ อัตราการไหล (m3/h)
16.15 14.00
Supatuf 100 1.0 HP 0.75 kW 3.7 220-240V Single Phase 2” 26.50 24.25
Supatuf 200 2 .0HP 1.5 kW 7.2 220-240V Single Phase 2” 40.00 35.00
Supatuf 300 3.0 HP 2.2 kW 9.7 220-240V Single Phase 2” 40.00 35.00
Supatuf 3003 3.0HP/
3 Phase
2.2 kW 3.7 380-415V Three Phase 2” 16.15 14.00

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 H1 H2 W
PS-WI-241100 1 HP 2” 602 310 310 200 179
PS-WI-241200 2.0 HP 2” 623 310 310 200 179
PS-WI-241300 3 HP 2” 663 310 310 200 179
PS-WI-2413003 3 HP/ 3 Phase 2” 648 310 310 200 179

Ref No. Part No. Description
1 PS-WI-634000 ฝาปั๊ม [H/L Pot Lid] SUPATUF
2 PS-WI-63151 โอริงฝาปั๊ม [H/L Pot Lid O-Ring ] SUPATUF
3 PS-WI-6350011 ตะกร้าปั๊ม [H/L Pot Basket MK II] SUPATUF
5 PS-WI-6350191 เสื้อปั๊ม [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 100-200
5 PS-WI-63501912 เสื้อปั๊ม [Pump Face H/L Pot Body] SUPATUF 300
7 PS-WI-635017 ฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser] SUPATUF 75-200
7 PS-WI-635022 ฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser] SUPATUF 300
8 PS-WI-634011 ซีลฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser Gasket] SUPATUF 
9 PS-WI-635011 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 100
9 PS-WI-635013 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 200
9 PS-WI-6350160 ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPATUF 300 – Suit Screw Type
10 PS-WI-6340162 ชาร์ปซีล [Mechanical Seal] S/S 316
11 PS-WI-635028 โอริงปั๊ม [Pump Body O-Ring]
14 PS-WI-6340222 ขาตั้งปั๊ม [Pump Foot] SUPATUF 100
14 PS-WI-6340223 ขาตั้งปั๊ม [Pump Foot] SUPATUF 300
15 PS-WI-634024B 50 mm. Half Union C/W O-Ring
18 PS-WI-634023 จุดอุดเสื้อปั๊ม [Drain Plug] 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง