Products

>

>

Solenoid Diaphragm Metering Pump

5/5

ปั๊มสำหรับเติมเคมีอัตโนมัติ รุ่น Z Series ด้วยการออกแบบฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำของคุณได้อย่างไม่ยุ่งยากสามารถควบคุมจากทางด้านหน้าของตัวปั๊ม Z Series อีกทั้งยังง่ายต่อการติดตั้ง ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน ทำให้หมดปัญหาในการติดตั้งในสถานที่

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท

Product Description

– มี 3 ขนาดที่สามารถครอบคลุมต่อการป้อนสารเคมีได้ตั้งแต่ 1.06 – 29 GPH 

– สามารถกำหนดและเลือกปั๊มตามอัตราการไหลของสารเคมีได้

– การติดตั้งที่ยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้น หรือแขวนติดผนังก็ได้

– ใช้หัวปั๊ม PVDF เป็นแบบชิ้นเดียวโดยการหล่อขึ้นรูปทำให้มีความแข็งแรง 

– พร้อมเช็ควาล์วแบบเซรามิกบอล ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก

– การออกแบบ และกระบวนการผลิตขั้นสูงโดยใช้วัสดุ PTFE ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

– สามารถเข้ากันได้กับสารเคมีส่วนใหญ่ อีกทั้งยังช่วยลดการบำรุงรักษาลง และป้องกันการหยุดทำงาน

– ช่วยลดการใช้พลังงานลงเนื่องจาก Solenoid จะใช้พลังงานที่จำเป็นในการเปิดใช้งานปั๊มตามสภาพการทำงานเท่านั้น

– มีประสิทธิภาพการจ่ายเคมีที่มีเสถียรภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Diaphragm Pump เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟ

– ใช้งานง่ายโดยมี เมนูโปรแกรมที่มีคำอธิบาย และรองรับภาษาถึง 5 ภาษา พร้อม จอแสดงผลแบบอัจฉริยะเมื่อมีเลือกฟังก์ชันแล้ว ปั๊มจะแสดงเฉพาะค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่เลือก

– ปั๊มจ่ายเคมีแบบ ZPD ใช้วิธีการควบคุมและแสดงผลแบบดิจิทัล ที่สามารถปรับได้ เพื่อให้สัดส่วนในการจ่ายเคมี และมีอัตราการไหลคงที่

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Solenoid Diaphragm Metering Pump Z Series Buying Guide
รุ่น อัตราการไหล แรงดันในสาย ประสิทธิภาพของปั๊ม ขนาดท่อ
เข้า/ออก
ความถี่สูงสุด อัตราการใช้พลังงาน
ZPD100 1.06 – 2.11 GPH 175 – 29 PSI 0.42 – 0.83 CC/Stroke 0.17” x 1/4” 160 Stroke/นาที 12.2 W
ZPD200 1.85 – 4.75 GPH 232 – 14 PSI 0.38 – 1.00 CC/Stroke 0.17” x 1/4” 300 Stroke/นาที 23.9 W
ZPD500 7.90 – 29.00 GPH 73 – 0 PSI 1.11 – 3.00 CC/Stroke 5/16” x 7/16” 300 Stroke/นาที 22.2 W

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D
CC-HA-ZPD100 Capacity 0.42-0.83 C/C per strok, 1.06-2.11 (GPH), Pressure 175-29 PSI 231 119 198 254
CC-HA-ZPD200 Capacity 0.38-1.00 C/C per strok, 1.85-4.75 (GPH), Pressure 232-14 PSI 231 119 198 254
CC-HA-ZPD500 Capacity 1.11-3.00 C/C per strok, 7.90-29.00 (GPH), Pressure 73-0 PSI 231 119 197 254

 

– มี 3 ขนาดที่สามารถครอบคลุมต่อการป้อนสารเคมีได้ตั้งแต่ 1.06 – 29 GPH 

– สามารถกำหนดและเลือกปั๊มตามอัตราการไหลของสารเคมีได้

– การติดตั้งที่ยืดหยุ่น สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้น หรือแขวนติดผนังก็ได้

– ใช้หัวปั๊ม PVDF เป็นแบบชิ้นเดียวโดยการหล่อขึ้นรูปทำให้มีความแข็งแรง 

– พร้อมเช็ควาล์วแบบเซรามิกบอล ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นอันดับแรก

– การออกแบบ และกระบวนการผลิตขั้นสูงโดยใช้วัสดุ PTFE ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

– สามารถเข้ากันได้กับสารเคมีส่วนใหญ่ อีกทั้งยังช่วยลดการบำรุงรักษาลง และป้องกันการหยุดทำงาน

– ช่วยลดการใช้พลังงานลงเนื่องจาก Solenoid จะใช้พลังงานที่จำเป็นในการเปิดใช้งานปั๊มตามสภาพการทำงานเท่านั้น

– มีประสิทธิภาพการจ่ายเคมีที่มีเสถียรภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Diaphragm Pump เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของแหล่งจ่ายไฟ

– ใช้งานง่ายโดยมี เมนูโปรแกรมที่มีคำอธิบาย และรองรับภาษาถึง 5 ภาษา พร้อม จอแสดงผลแบบอัจฉริยะเมื่อมีเลือกฟังก์ชันแล้ว ปั๊มจะแสดงเฉพาะค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่เลือก

– ปั๊มจ่ายเคมีแบบ ZPD ใช้วิธีการควบคุมและแสดงผลแบบดิจิทัล ที่สามารถปรับได้ เพื่อให้สัดส่วนในการจ่ายเคมี และมีอัตราการไหลคงที่

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Solenoid Diaphragm Metering Pump Z Series Buying Guide
รุ่น อัตราการไหล แรงดันในสาย ประสิทธิภาพของปั๊ม ขนาดท่อ
เข้า/ออก
ความถี่สูงสุด อัตราการใช้พลังงาน
ZPD100 1.06 – 2.11 GPH 175 – 29 PSI 0.42 – 0.83 CC/Stroke 0.17” x 1/4” 160 Stroke/นาที 12.2 W
ZPD200 1.85 – 4.75 GPH 232 – 14 PSI 0.38 – 1.00 CC/Stroke 0.17” x 1/4” 300 Stroke/นาที 23.9 W
ZPD500 7.90 – 29.00 GPH 73 – 0 PSI 1.11 – 3.00 CC/Stroke 5/16” x 7/16” 300 Stroke/นาที 22.2 W

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D
CC-HA-ZPD100 Capacity 0.42-0.83 C/C per strok, 1.06-2.11 (GPH), Pressure 175-29 PSI 231 119 198 254
CC-HA-ZPD200 Capacity 0.38-1.00 C/C per strok, 1.85-4.75 (GPH), Pressure 232-14 PSI 231 119 198 254
CC-HA-ZPD500 Capacity 1.11-3.00 C/C per strok, 7.90-29.00 (GPH), Pressure 73-0 PSI 231 119 197 254