Products

>

>

Powerflo LX pump

5/5

ปั๊มสระว่ายน้ำรุ่น PowerFlo LX ที่มีประสิทธิภาพ ในขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว ด้วยลักษณะปั๊มประเภท Self-Priming Pump จึงมีความสามารถในการล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน พร้อมมอเตอร์ประเภท ODP เพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร

Application

สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

Product Description

– ตัวปั๊มมีความทนต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถทำงานได้เงียบ

– ฝาครอบปั๊มเป็นแบบใส ทำให้สามารถมองผ่านได้ เพื่อให้ทราบได้ว่าต้องทำความสะอาดตะกร้าเมื่อใด

– มีช่องสำหรับการระบายน้ำพร้อมฝาอุด เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

PowerFlo LX Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้  แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ น้ำหนัก อัตราการไหล (m3/h) 
8 ม. 10 ม.
SP158051 1 HP 0.75 kW 220-240V Single Phase 1.5” 11.34 กก. 11.00 8.00

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 L3 L4 H1 H2 W1 W2 W3
PS-HA-SP158051 1 HP 1.5” 547 235 312 95 286 177 185 134 165

 

Ref No. Part No. Description
1 PS-HA-SPX1580AAP คอปั๊ม PowerFlo 1 HP
2 PS-HA-SPX1500KA ชาร์ปซีลปั๊ม PowerFlo 1 HP
3 PS-HA-SPX1580Z1 โอริงเสื้อปั๊ม PowerFlo 1 HP
4 PS-HA-SPX1500L ใบพัดปั๊ม PowerFlo 1 HP
5 PS-HA-SPX1500CAP เสื้อปั๊ม PowerFlo 1 HP
6 PS-HA-SPX1500D2A ฝาปั๊ม + โอริงปั๊ม PowerFlo 1 HP
7 PS-HA-SPX1500P โอริงฝาปั๊ม PowerFlo 1 HP
8 PS-HA-SPX1500LX ตะกร้าปั๊ม PowerFlo 1 HP
9 PS-HA-SPX1500W โอริงคอปั๊ม PowerFlo 1 HP

 

– ตัวปั๊มมีความทนต่อทุกสภาพอากาศ และสามารถทำงานได้เงียบ

– ฝาครอบปั๊มเป็นแบบใส ทำให้สามารถมองผ่านได้ เพื่อให้ทราบได้ว่าต้องทำความสะอาดตะกร้าเมื่อใด

– มีช่องสำหรับการระบายน้ำพร้อมฝาอุด เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

PowerFlo LX Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์  กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้  แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ระบบแรงดันไฟฟ้า ขนาดท่อ น้ำหนัก อัตราการไหล (m3/h) 
8 ม. 10 ม.
SP158051 1 HP 0.75 kW 220-240V Single Phase 1.5” 11.34 กก. 11.00 8.00

 

Dimension 

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 L3 L4 H1 H2 W1 W2 W3
PS-HA-SP158051 1 HP 1.5” 547 235 312 95 286 177 185 134 165

 

Ref No. Part No. Description
1 PS-HA-SPX1580AAP คอปั๊ม PowerFlo 1 HP
2 PS-HA-SPX1500KA ชาร์ปซีลปั๊ม PowerFlo 1 HP
3 PS-HA-SPX1580Z1 โอริงเสื้อปั๊ม PowerFlo 1 HP
4 PS-HA-SPX1500L ใบพัดปั๊ม PowerFlo 1 HP
5 PS-HA-SPX1500CAP เสื้อปั๊ม PowerFlo 1 HP
6 PS-HA-SPX1500D2A ฝาปั๊ม + โอริงปั๊ม PowerFlo 1 HP
7 PS-HA-SPX1500P โอริงฝาปั๊ม PowerFlo 1 HP
8 PS-HA-SPX1500LX ตะกร้าปั๊ม PowerFlo 1 HP
9 PS-HA-SPX1500W โอริงคอปั๊ม PowerFlo 1 HP