Products

>

>

Grating – Black

5/5

Grating ตะแกรงน้ำล้น สีดำ สำหรับสระว่ายน้ำแบบ Overflow เป็นอุปกรณืที่ใช้ติดตั้งรอบขอบสระว่ายน้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดักเศษขยะและใบไม้ เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ลงไปอุดตัน หรือทำให้บ่อพักสำรองน้ำสกปรก

Application

อุปกรณ์สำหรับสระ Overflow

Product Description

Dimension

Grating (ตะแกรงน้ำล้น) สีดำ *Pre-order ขั้นต่ำ 100 m

Model Code Description
GT-TH-020(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-025(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-030(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 30 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-020(0/B/T) ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีดำ ลายข้าวโพด
GT-TH-025(0/B/0) ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีดำ ลายเส้นตรง

 

Dimension

Grating (ตะแกรงน้ำล้น) สีดำ *Pre-order ขั้นต่ำ 100 m

Model Code Description
GT-TH-020(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-025(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-030(0/B/J) ตะแกรงน้ำล้น 30 ซม. สีดำ ลายเพชร
GT-TH-020(0/B/T) ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีดำ ลายข้าวโพด
GT-TH-025(0/B/0) ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีดำ ลายเส้นตรง