Search
Search

Products

>

>

Grating

5/5

Grating ตะแกรงน้ำล้น สีงาช้าง สำหรับสระว่ายน้ำแบบ Overflow เป็นอุปกรณืที่ใช้ติดตั้งรอบขอบสระว่ายน้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและดักเศษขยะและใบไม้ เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ลงไปอุดตัน หรือทำให้บ่อพักสำรองน้ำสกปรก

Application

อุปกรณ์สำหรับสระ Overflow

Product Description

Dimension

Grating (ตะแกรงน้ำล้น) สีงาช้าง

Model CodeDescription
GT-TH-020(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-025(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-030(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 30ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-020(0/W/T)ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีงาช้าง ลายข้าวโพด
GT-TH-025(0/W/0)ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีงาช้าง ลายเส้นตรง

Dimension

Grating (ตะแกรงน้ำล้น) สีงาช้าง

Model CodeDescription
GT-TH-020(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-025(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-030(0/W/J)ตะแกรงน้ำล้น 30ซม. สีงาช้าง ลายเพชร
GT-TH-020(0/W/T)ตะแกรงน้ำล้น 20 ซม. สีงาช้าง ลายข้าวโพด
GT-TH-025(0/W/0)ตะแกรงน้ำล้น 25 ซม. สีงาช้าง ลายเส้นตรง