Products

>

>

Electroheat MK V

5/5

Heat Pump ทำความร้อนสำหรับสระว่ายน้ำ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ อ่างน้ำร้อน และสระสปา เพียงแค่ใช้ความร้อนแฝงในอากาศโดยรอบ เพื่อทำอุณหภูมิให้ความร้อนสระว่ายน้ำของคุณ อีกทั้งยังเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรกับโอโซนในการทำความร้อน

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

Hot Tubs อ่างน้ำร้อน

Product Description

– การควบคุมอันชาญฉลาด ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ Smart Control สำหรับการจัดการอุณหภูมิ รวมถึงการแสดงข้อผิดพลาด

– อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับควบคุมผ่านการแรงดันการไหลของน้ำ , ระดับของสารทำความเย็น รวมถึงการหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพลสเซอร์

– การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านอุปกรณ์ คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน

– คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ที่มีความทนทานต่อ โอโซน, ไอโอดีน เกลือ และคลอรีน

– พื้นที่ตัวดึงอากาศจากภายนอกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถดึงความร้อนรอบข้างได้มากขึ้น

– คอมเพลสเซอร์แบบ Scroll เพื่อให้ สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง

– ตัวเครื่องเป็น Weatherproof ที่มีความทนต่อสภาพอากาศ จึงเหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

– สารทำความเย็น: R410A เป็นมิตรกับโอโซนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide
รุ่นขนาดการทำความร้อนBTUกำลังไฟเข้า *ค่า COPกำลังไฟเข้า **ค่า COPการกินไฟ

(kW/h)

2780959 kW30,700 BTU8.9 kW5.76.8 kW4.81.5
27812312 kW41,000 BTU11.7 kW6.19.2 kW4.81.9
27815215 kW51,000 BTU13.5 kW6.19.4 kW4.32.2
27819219 kW64,000 BTU18.8 kW6.317 kW5.82.9
27823223 kW78,500 BTU21.8 kW6.220 kW5.73.5

* กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 26 C / น้ำ 26 C / RH63% ** กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 15 C / น้ำ 24 C / RH70%

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide

รุ่นแรงดันไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสเต็มพิกัดAMPเบรกเกอร์ขั้นต่ำ AMPน้ำหนัก
278092230-240 VSingle Phase91651 กก.
278122230-240 VSingle Phase122055 กก.
278151230-240 VSingle Phase122055 กก.
278191230-240 VSingle Phase223279 กก.

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ของเครื่องทำความร้อน

รุ่นอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
(ต่ำสุด-สูงสุด)
อุณหภูมิน้ำเข้า
(ต่ำสุด-สูงสุด)
ขนาดท่อลักษณะการต่อไฟอัตราการไหล
(ต่ำสุด-สูงสุด)
27809210 C – 40C18 C – 40 C1.5”10 A 3 Pin Plug7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27812210 C – 40C 18 C – 40 C1.5”15 A 3 Pin Plug7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27815110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27819110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27823110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
ABC
HP-WI-27809530,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27812341,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27815251,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27819264,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27823278,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717

 

– การควบคุมอันชาญฉลาด ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ Smart Control สำหรับการจัดการอุณหภูมิ รวมถึงการแสดงข้อผิดพลาด

– อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับควบคุมผ่านการแรงดันการไหลของน้ำ , ระดับของสารทำความเย็น รวมถึงการหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพลสเซอร์

– การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านอุปกรณ์ คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน

– คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ที่มีความทนทานต่อ โอโซน, ไอโอดีน เกลือ และคลอรีน

– พื้นที่ตัวดึงอากาศจากภายนอกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถดึงความร้อนรอบข้างได้มากขึ้น

– คอมเพลสเซอร์แบบ Scroll เพื่อให้ สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง

– ตัวเครื่องเป็น Weatherproof ที่มีความทนต่อสภาพอากาศ จึงเหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

– สารทำความเย็น: R410A เป็นมิตรกับโอโซนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide
รุ่นขนาดการทำความร้อนBTUกำลังไฟเข้า *ค่า COPกำลังไฟเข้า **ค่า COPการกินไฟ

(kW/h)

2780959 kW30,700 BTU8.9 kW5.76.8 kW4.81.5
27812312 kW41,000 BTU11.7 kW6.19.2 kW4.81.9
27815215 kW51,000 BTU13.5 kW6.19.4 kW4.32.2
27819219 kW64,000 BTU18.8 kW6.317 kW5.82.9
27823223 kW78,500 BTU21.8 kW6.220 kW5.73.5

* กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 26 C / น้ำ 26 C / RH63% ** กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 15 C / น้ำ 24 C / RH70%

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide

รุ่นแรงดันไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสเต็มพิกัดAMPเบรกเกอร์ขั้นต่ำ AMPน้ำหนัก
278092230-240 VSingle Phase91651 กก.
278122230-240 VSingle Phase122055 กก.
278151230-240 VSingle Phase122055 กก.
278191230-240 VSingle Phase223279 กก.

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ของเครื่องทำความร้อน

รุ่นอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
(ต่ำสุด-สูงสุด)
อุณหภูมิน้ำเข้า
(ต่ำสุด-สูงสุด)
ขนาดท่อลักษณะการต่อไฟอัตราการไหล
(ต่ำสุด-สูงสุด)
27809210 C – 40C18 C – 40 C1.5”10 A 3 Pin Plug7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27812210 C – 40C 18 C – 40 C1.5”15 A 3 Pin Plug7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27815110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27819110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h
27823110 C – 40C 18 C – 40 C1.5”Terminals7.00 m3/h – 13.80 m3/h

 

Dimension

 

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
ABC
HP-WI-27809530,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27812341,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27815251,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27819264,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717
HP-WI-27823278,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz3611269717

 

VDO Products

Electroheat MK V