Products

>

>

Electroheat MK V

5/5

Heat Pump ทำความร้อนสำหรับสระว่ายน้ำ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ อ่างน้ำร้อน และสระสปา เพียงแค่ใช้ความร้อนแฝงในอากาศโดยรอบ เพื่อทำอุณหภูมิให้ความร้อนสระว่ายน้ำของคุณ อีกทั้งยังเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรกับโอโซนในการทำความร้อน

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท ทุกขนาด

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

Hot Tubs อ่างน้ำร้อน

Product Description

– การควบคุมอันชาญฉลาด ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ Smart Control สำหรับการจัดการอุณหภูมิ รวมถึงการแสดงข้อผิดพลาด

– อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับควบคุมผ่านการแรงดันการไหลของน้ำ , ระดับของสารทำความเย็น รวมถึงการหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพลสเซอร์

– การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านอุปกรณ์ คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน

– คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ที่มีความทนทานต่อ โอโซน, ไอโอดีน เกลือ และคลอรีน

– พื้นที่ตัวดึงอากาศจากภายนอกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถดึงความร้อนรอบข้างได้มากขึ้น

– คอมเพลสเซอร์แบบ Scroll เพื่อให้ สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง

– ตัวเครื่องเป็น Weatherproof ที่มีความทนต่อสภาพอากาศ จึงเหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

– สารทำความเย็น: R410A เป็นมิตรกับโอโซนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide
รุ่น ขนาดการทำความร้อน BTU กำลังไฟเข้า * ค่า COP กำลังไฟเข้า ** ค่า COP การกินไฟ

(kW/h)

278095 9 kW 30,700 BTU 8.9 kW 5.7 6.8 kW 4.8 1.5
278123 12 kW 41,000 BTU 11.7 kW 6.1 9.2 kW 4.8 1.9
278152 15 kW 51,000 BTU 13.5 kW 6.1 9.4 kW 4.3 2.2
278192 19 kW 64,000 BTU 18.8 kW 6.3 17 kW 5.8 2.9
278232 23 kW 78,500 BTU 21.8 kW 6.2 20 kW 5.7 3.5

* กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 26 C / น้ำ 26 C / RH63% ** กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 15 C / น้ำ 24 C / RH70%

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide

รุ่น แรงดันไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า กระแสเต็มพิกัดAMP เบรกเกอร์ขั้นต่ำ AMP น้ำหนัก
278092 230-240 V Single Phase 9 16 51 กก.
278122 230-240 V Single Phase 12 20 55 กก.
278151 230-240 V Single Phase 12 20 55 กก.
278191 230-240 V Single Phase 22 32 79 กก.

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ของเครื่องทำความร้อน

รุ่น อุณหภูมิอากาศโดยรอบ
(ต่ำสุด-สูงสุด)
อุณหภูมิน้ำเข้า
(ต่ำสุด-สูงสุด)
ขนาดท่อ ลักษณะการต่อไฟ อัตราการไหล
(ต่ำสุด-สูงสุด)
278092 10 C – 40C 18 C – 40 C 1.5” 10 A 3 Pin Plug 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278122 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” 15 A 3 Pin Plug 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278151 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278191 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278231 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h

 

Dimension

 

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C
HP-WI-278095 30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278123 41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278152 51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278192 64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278232 78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717

 

– การควบคุมอันชาญฉลาด ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ Smart Control สำหรับการจัดการอุณหภูมิ รวมถึงการแสดงข้อผิดพลาด

– อุปกรณ์ความปลอดภัย สำหรับควบคุมผ่านการแรงดันการไหลของน้ำ , ระดับของสารทำความเย็น รวมถึงการหน่วงเวลาในการทำงานของคอมเพลสเซอร์

– การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงผ่านอุปกรณ์ คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน

– คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ที่มีความทนทานต่อ โอโซน, ไอโอดีน เกลือ และคลอรีน

– พื้นที่ตัวดึงอากาศจากภายนอกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถดึงความร้อนรอบข้างได้มากขึ้น

– คอมเพลสเซอร์แบบ Scroll เพื่อให้ สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง

– ตัวเครื่องเป็น Weatherproof ที่มีความทนต่อสภาพอากาศ จึงเหมาะสมสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

– สารทำความเย็น: R410A เป็นมิตรกับโอโซนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

– ได้การรับรองมาตรฐานจาก ASX, SPASA

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide
รุ่น ขนาดการทำความร้อน BTU กำลังไฟเข้า * ค่า COP กำลังไฟเข้า ** ค่า COP การกินไฟ

(kW/h)

278095 9 kW 30,700 BTU 8.9 kW 5.7 6.8 kW 4.8 1.5
278123 12 kW 41,000 BTU 11.7 kW 6.1 9.2 kW 4.8 1.9
278152 15 kW 51,000 BTU 13.5 kW 6.1 9.4 kW 4.3 2.2
278192 19 kW 64,000 BTU 18.8 kW 6.3 17 kW 5.8 2.9
278232 23 kW 78,500 BTU 21.8 kW 6.2 20 kW 5.7 3.5

* กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 26 C / น้ำ 26 C / RH63% ** กำลังไฟฟ้าเข้า (kW) อากาศ 15 C / น้ำ 24 C / RH70%

Electroheat Heat Pump MK V Buying Guide

รุ่น แรงดันไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า กระแสเต็มพิกัดAMP เบรกเกอร์ขั้นต่ำ AMP น้ำหนัก
278092 230-240 V Single Phase 9 16 51 กก.
278122 230-240 V Single Phase 12 20 55 กก.
278151 230-240 V Single Phase 12 20 55 กก.
278191 230-240 V Single Phase 22 32 79 กก.

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ของเครื่องทำความร้อน

รุ่น อุณหภูมิอากาศโดยรอบ
(ต่ำสุด-สูงสุด)
อุณหภูมิน้ำเข้า
(ต่ำสุด-สูงสุด)
ขนาดท่อ ลักษณะการต่อไฟ อัตราการไหล
(ต่ำสุด-สูงสุด)
278092 10 C – 40C 18 C – 40 C 1.5” 10 A 3 Pin Plug 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278122 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” 15 A 3 Pin Plug 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278151 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278191 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h
278231 10 C – 40C  18 C – 40 C 1.5” Terminals 7.00 m3/h – 13.80 m3/h

 

Dimension

 

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C
HP-WI-278095 30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278123 41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278152 51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278192 64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717
HP-WI-278232 78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz 361 1269 717

 

VDO Products

Electroheat MK V