Products

>

>

ColorLogic Bubbler

5/5

Water Bubbler อุปกรณ์สร้างน้ำพุฟองอากาศ เหมือนเป็นการยกระดับลูกเล่นต่าง ๆ ให้กับสระว่ายน้ำ และบ่อสปา ที่ให้ความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกับการแช่ในน้ำที่เต็มไปด้วยฟองสบู่ พร้อมฟังก์ชั่นเสริมที่เพิ่มแสงสีให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ด้วย ColorLogic

Application

สระว่ายน้ำคอนกรีต

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

Product Description

– การผสมผสานของแสงสว่างอย่างลงตัว อีกทั้งยังควบคุมได้ง่ายและสะดวก

– มีประสิทธิด้วยหัวจ่ายหลายตัว ทำให้สามารถปรับความสูงและความกว้างของน้ำได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ

– สำหรับการติดตั้ง ที่ระดับ 2” – 12” ใต้ผิวน้ำ ทำให้ได้ความสูงที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างทางเลือกในการติดตั้งที่หลากหลาย

– สามารถเลือกปรับการแสดงของแสงสีได้หลากหลาย * กรณีใช้ร่วมกับไฟ ColorLogic

– สำหรับการติดตั้ง ซึ่งตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกบกันด้วยหน้ากากบล็อก (Plaster ring) ที่สามารถปรับมุมหรือความสูงเพื่อให้ติดตั้งเข้ากับพื้นสระว่ายน้ำของแต่ละที่ได้

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

ColorLogic Bubbler Buying Guide
รุ่น รายละเอียด น้ำหนัก
WFB100 ColorLogic Water Bubbler 4.1 กก.

ระดับความสูงของน้ำที่ได้ตามระดับของความลึก

  • ไม่ควรเกิน 45 GPM
ขนาดหัวฉีด 3/4”
ความลึก 4” 6” 8” 10” 12”
15 GPM 11 8 5 4.5 3.5
20 GPM 15 10 7 6 5
25 GPM 24 16 11 9 8
30 GPM 35 21 17 12 10.5
35 GPM 45 30 20.5 15 13
40 GPM 37.5 27 20 15

 

ขนาดหัวฉีด 1/2”
ความลึก 4” 6” 8” 10” 12”
10 GPM 31 16
15 GPM 48 26 15.5 12 10
20 GPM 75 43 25 19 15

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D
WF-HA-WFB100 ColorLogic Bubbler 187 254 218 76

– การผสมผสานของแสงสว่างอย่างลงตัว อีกทั้งยังควบคุมได้ง่ายและสะดวก

– มีประสิทธิด้วยหัวจ่ายหลายตัว ทำให้สามารถปรับความสูงและความกว้างของน้ำได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ

– สำหรับการติดตั้ง ที่ระดับ 2” – 12” ใต้ผิวน้ำ ทำให้ได้ความสูงที่มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อสร้างทางเลือกในการติดตั้งที่หลากหลาย

– สามารถเลือกปรับการแสดงของแสงสีได้หลากหลาย * กรณีใช้ร่วมกับไฟ ColorLogic

– สำหรับการติดตั้ง ซึ่งตัวอุปกรณ์ถูกออกแบบมาโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกบกันด้วยหน้ากากบล็อก (Plaster ring) ที่สามารถปรับมุมหรือความสูงเพื่อให้ติดตั้งเข้ากับพื้นสระว่ายน้ำของแต่ละที่ได้

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

ColorLogic Bubbler Buying Guide
รุ่น รายละเอียด น้ำหนัก
WFB100 ColorLogic Water Bubbler 4.1 กก.

ระดับความสูงของน้ำที่ได้ตามระดับของความลึก

  • ไม่ควรเกิน 45 GPM
ขนาดหัวฉีด 3/4”
ความลึก 4” 6” 8” 10” 12”
15 GPM 11 8 5 4.5 3.5
20 GPM 15 10 7 6 5
25 GPM 24 16 11 9 8
30 GPM 35 21 17 12 10.5
35 GPM 45 30 20.5 15 13
40 GPM 37.5 27 20 15

 

ขนาดหัวฉีด 1/2”
ความลึก 4” 6” 8” 10” 12”
10 GPM 31 16
15 GPM 48 26 15.5 12 10
20 GPM 75 43 25 19 15

 

Dimension

รุ่น Description Dimension (mm.)
A B C D
WF-HA-WFB100 ColorLogic Bubbler 187 254 218 76