J5 Swimming Pool

Products >

ปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart

Nozbart Pump

ปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart

Filter:

ปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart (Nozbart Pump)

สระว่ายน้ำถูกออกมาให้ใช้ระบบน้ำวน ที่มีการหมุนเวียนน้ำในสระโดยวางระบบการดูดน้ำและเติมน้ำในสระ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือปั๊มสระว่ายน้ำ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานในสระว่ายน้ำที่เริ่มตั้งแต่การดูดน้ำเพื่อส่งไปบำบัดหรือกรองเชื้อโรค แล้วส่งไปยังท่อต่างๆ จนถึงตะกร้าปั๊มที่มีมอเตอร์เป็นส่วนหลักในการทำงาน 

สำหรับปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart เป็นคุณภาพเยี่ยมที่มีการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, PCT, CE และ UHE มีการออกแบบตัวเครื่องให้ใช้งานได้กับสระว่ายน้ำทุกระบบทั้ง ระบบเกลือ ระบบคลอรีน ไปจนถึงน้ำทะเลก็ไม่มีปัญหา เพราะมีความทนทานต่อสารเคมีสูง ที่สำคัญปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart ยังมีปริมาณการกินไฟที่ต่ำ ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานได้ดี

ประเภทของปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart

ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำตามท้องตลาดและปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart นั้น สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงานของปั๊มดังนี้

  1. ปั๊มน้ำความเร็วเดียว (Single Speed Pump) มีลักษณะการทำงานที่ถูกกำหนดระดับความเร็วเดียวแบบตายตัว โดยความแรงจะขึ้นอยู่กับกำลังของมอเตอร์
  2. ปั๊มน้ำความเร็วคู่ (Dual Speed Pump) มีลักษณะการทำงานด้วยความเร็ว 2 ระดับ คือระดับสูงที่มีความเร็วตายตัวอยู่แล้ว แต่เพิ่มระดับความเร็วต่ำเข้ามา เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในบางเวลา
  3. ปั๊มน้ำปรับความเร็วรอบได้ (Variable Speed Pump) เป็นปั๊มที่ถูกพัฒนาให้ปรับความเร็วรอบได้อย่างอิสระ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายกว่า และเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์มากที่สุด

3 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกปั๊มสระว่ายน้ำ

การเลือกซื้อปั๊มสระว่ายน้ำนั้น ควรจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ของสระว่ายน้ำ เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด โดยสามารถพิจารณาจาก 3 ปัจจัยดังนี้

1.ขนาดของสระว่ายน้ำ

ขนาดของสระว่ายน้ำคือตัวกำหนดว่าคุณควรเลือกซื้อปั๊มสระว่ายน้ำขนาดจุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม หากสระมีพื้นที่มากระบบการสูบและจ่ายน้ำก็จะต้องทำงานมากขึ้นตามไปด้วย เพราะถ้าคุณเลือกซื้อปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กก็จะทำให้ระบบการสูบน้ำทำงานหนักเกินกำลังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกินความจำเป็น ทั้งค่าไฟฟ้าและการบำรุงรักษาที่อาจจะต้องซ่อมบ่อย ดังนั้นหากคุณเลือกปั๊มน้ำให้สอดคล้องกับขนาดของสระก็จะช่วยให้การทำงานของระบบสูบน้ำมีความสมดุล

2.ลักษณะการใช้งานของปั๊มสระว่ายน้ำ

ปั๊มสระว่ายน้ำจะมีการทำงานร่วมกับเครื่องกรองน้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการหมุนเวียนน้ำ แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องคำนึงเรื่องการพักเครื่องด้วยเช่นกันเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊ม และเครื่องกรอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดไฟฟ้าจากการทำงานที่เกินความจำเป็น

ปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart (Nozbart Pump) J5 Swimming Pool

ปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart เป็นแบรนด์ได้รับความนิยมจากสระว่ายน้ำทั่วโลก ด้วยคุณภาพของปั๊มน้ำที่เลือกใช้มอเตอร์แบบ TEFC ทรงพลังทั้งการสูบน้ำและจ่ายน้ำลงสระ พร้อมทั้งวัสดุตัวเครื่องที่ทนทานต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยด้วยระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หากต้องการปรึกษาเรื่องการเลือกซื้อปั๊มสระว่ายน้ำ Nozbart J5 Swimming Pool ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่