Search
Search
การติดตั้งปั้มสระว่ายน้ำ,ปั้มสระว่ายน้ำ

การติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำที่ถูกต้อง

        ปั๊มสระว่ายน้ำที่ทำงานอย่างถูกต้อง จะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำในสระนั้นมีความใสสะอาด และปลอดภัย รวมถึงระบบวอเตอร์ฟีดเจอร์ต่าง ๆ ของสระว่ายน้ำนั้นทำงานได้อย่างพึงพอใจ การติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำอย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งคู่มือการติดตั้งและการใช้งานส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญของปั๊ม จึงควรที่อ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือให้ละเอียด

ปั้มสระว่ายน้ำ,ขายปั้มสระว่ายน้ำ

ปั๊มสระว่ายน้ำควรติดตั้งใกล้กับสระว่ายน้ำมากที่สุด
          การติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำนั้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ควรติดตั้งให้้อยู่ใกล้สระว่ายน้ำมากที่สุด และควรมีฐานวางปั๊มที่มีความมั่นค
แข็งแรง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ


          ท่อดูดของปั๊มสระว่ายน้ำควรมีระยะทางที่สั้นที่สุดจากสระว่ายน้ำไปยังปั๊ม เท่าที่เป็นไปได้ และมีความชันที่ต่อเนื่องขึ้นไปจากจุดต่ำสุดจนถึงปั๊ม เส้นผ่านศูนย์กลางขอท่อดูดควรให้มีขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าท่อทางฝั่งน้ำออก หากเป็นไปได้ควรใช้ท่อดูดขนาดต่ำสุดไม่แนะนำให้ใช้ขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ว ขอแนะนำว่าให้ใช้ความยาวขั้นต่ำของท่อดูด ที่ขนาดเทียบเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด 6 เท่า (ในที่นี้คือ 12 นิ้ว)

ปั้มสระว่ายน้ำ,ขายปั้มสระว่ายน้ำ

 ข้อต่อจะต้องแน่น (แต่ไม่ควรแน่นมากจนเกินไป)
        – ในการติดตั้งตั้งข้อต่องานเดินท่อปั๊มสระว่ายน้ำ ให้ใช้เทปพันท่อพันตรงจุดชื่อมที่เป็นเกลียว ไม่แนะนำให้ใช้เทปพันท่อมากจนเกินไป แนะนำให้พันแค่ไม่กี่รอบก็เพียงพอแล้ว
        – อย่าใช้น้ำยาทาเกลียว หรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของปีโตรเลียมเป็นอันขาด เนื่องจากว่าอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเกิดแตกหักได้
        – เมื่อมีการติดตั้งปั๊มตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป แบบแนวขนานกัน ท่อที่เดินควรมีขนาดเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของระบบ และควรติดตั้งวาล์วในการตรวจสอบการไหล (Check Valve) เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ซึ่งถ้าหากมีน้ำไหลย้อนกลับอาจจะส่งผลให้เกิดภาระหนักที่ใบพัดและเพลาของปั๊มได้ และอาจทำให้ใบพัดหมุนกลับด้าน จนหลุดออกจากเพลาได้เช่นกัน
        – ควรหมั่นตรวจสอบดูว่าปั๊มหมุนได้อย่างอิสระก่อนเปิดให้มอตอร์ทำงานหรือไม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตราย หรือการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรปิดสวิตช์มอเตอร์ก่อนทุกครั้งหากจะทำงานกับขั้วต่อไฟฟ้าต่าง ๆ

 

ปั้มสระว่ายน้ำ, ขายปั้มสระว่ายน้ำ 

 

การติดตั้ง ปั๊มสระว่ายน้ำ ที่เป็นมอเตอร์แบบสามเฟส (Three-Phase)
        – ในการใช้งานปั๊มสระว่ายน้ำที่เป็นมอเตอร์แบบไฟสามเฟสแล้วนั้น หากมีการต่อสายไฟสลับกัน หรือต่อสายไฟผิดอาจทำให้มอตอร์หมุนในทิศทางตรงกันข้ามได้ ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ใบพัด เพลา และส่วนประกอบภายในอื่น ๆ เกิดความเสียหายได้ ซึ่งมักเกิดจากความผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งครั้งแรก หรือในขณะมีการถอดเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ
        – หรือเมื่อมีการดัดแปลงแผงวงจร ก่อนจะนำปั๊มไปใช้งานแนะนำให้ตรวจสอบทิศทางการหมุนของเพลาด้วยการเปิดเครื่องให้ทำงานเพียงชั่วครู่เพื่อสังเกตทิศทางการหมุนของเพลา การสังเกตทิศทางการหมุนที่ถูกต้อง ให้สังเกตว่าจะมีการทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวปั๊ม
        – มอตอร์แบบ 3 เฟสจะมีรีเลย์เพื่อปกป้องมอเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าในระบบสามเฟส ปั๊มสระว่ายน้ำแบบสามเฟสนั้น จะไม่มีระบบการป้องกันความร้อนเกินพิกัดมาให้ด้วย และควรใช้งานด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป

ปั้มสระว่ายน้ำ,ขายปั้มสระว่ายน้ำ

เป็นเรื่องปกติหากจะติดตั้งปั๊มขนาดเดียวกัน 2 ตัวเข้ากับระบบสระว่ายน้ำ
        ในกรณีที่ต้องการใช้งานปั๊มสระว่ายน้ำในระบบมากกว่า 1 ตัว นั้นสามารถทำได้ เช่นกรณีที่ติดตั้งปั๊ม 2 ตัว คอยทำงานสลับกัน เพื่อให้แน่ใจว่าระยะเวลาในการทำงานของระบบจะไม่หยุด หรือสะดุดลง ซึ่งระบบแบบนี้จะดีกว่าการใช้ปั๊มหลักเพียงตัวเดียวทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ เพราะจะส่งผลทำให้การหล่อลื่นของซีลป้องกันต่าง ๆ ภายในปั๊มสึกหรอได้เร็วขึ้น และยังทำเกิดความร้อนสะสมในมอเตอร์มากอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการใช้กระแสไฟขณะเริ่มทำงานที่มากขึ้น ที่อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมมากกินไป
        การติดตั้งตั้ง ปั๊มสระว่ายน้ำ กรณีติดตั้งปั๊มจำนวน 2 ตัว ควรติดตั้งวาล์วตรวจสอบทางน้ำไหล (Check Valve) ไว้ที่ปั๊มทั้งสองตัว และไม่ควรติดตั้งปั๊มที่มีขนาดต่างกัน เนื่องจากปั๊มที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีแรงกดไปที่ปั๊มที่มีขนาดเล็กกว่า จนทำให้เกิดการโก่งของเพลา และทำให้ซีลสึกหรอก่อนกำหนด รวมไปถึงยังสามารถทำให้ลูกปืนแตกได้อีกด้วย
        การติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำควรยึดให้แน่นหนาและมีความมั่นคง หากเดินสายดินไม่ดีพอ และฐานมอตอร์ไม่มั่นคง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว ที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้
        แนะนำว่าห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อจ่ายแก๊ส ควรต่อสายดินเข้ากับโครงสร้างของสระว่ายน้ำ โดยใช้สายไฟเส้นเดียวที่มีความยาวต่อเนื่อง เบอร์ 8 หรือขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร เนื่องจากหากสายดินหลุด จะทำให้เกิดไฟฟ้าตกค้างอยู่ที่ปั๊มได้ ซึ่งจะทำให้มอตอร์เสื่อมสภาพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบเกลือ การเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญการ และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
        การใช้งานปั๊มโดยไม่มีน้ำ (run dry) อาจเป็นอันตรายต่อตัวมอเตอร์ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งตัวป้องกันความร้อนสูงเกิน แต่อย่างไรก็ตามน้ำที่ไหลผ่านปั๊มจะทำให้ชิ้นส่วนที่ร้อนเย็นตัวลง ปั๊มที่ทำงานโดยไม่มีน้ำนี้อาจทำให้เกิดความร้อนส่วนเกินซึ่งอาจทำให้ซีลและชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เสียหายซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของมอเตอร์ และอายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ข่าวสารและบทความ