Products

>

>

Leaf Rake Pro

5/5

กระชอนแบนสำหรับ ช้อนตัก ใบไม้ และสิ่งสกปรก

Application

ใช้สำหรับช้อน ตัก ใบไม้ หรือสิ่งสกปรกที่จมอยู่ใต้น้ำ

Product Description

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Leaf Rake Pro Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SK-WI-3132320กระชอนแบบถุงช้อนใบไม้ ด้ามพลาสติก

 

Dimension

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
  SK-WI-3132320กระชอนแบบถุงช้อนใบไม้ ด้ามพลาสติก500360

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Leaf Rake Pro Buying Guide
รุ่นรายละเอียด
SK-WI-3132320กระชอนแบบถุงช้อนใบไม้ ด้ามพลาสติก

 

Dimension

รุ่นDescriptionDimension (mm.)
AB
  SK-WI-3132320กระชอนแบบถุงช้อนใบไม้ ด้ามพลาสติก500360