ค่า ph สระว่ายน้ำเรื่องสำคัญของคนมีสระว่ายน้ำ

เคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าทำไมเราต้องทำให้สระว่ายน้ำมีค่า ph ที่เหมาะสม ค่า ph สระว่ายน้ำสำคัญกับสระว่ายน้ำของเราอย่างไร และควรมีค่า ph ในสระว่ายน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ หากต้องเติมสารเคมีเพื่อปรับสมดุลในสะรว่ายน้ำต้องทำอยย่างไร

pic 2 2

ทำไม ค่า Ph จึงสำคัญกับสระว่ายน้ำ

คลอรีนในสระว่ายน้ำคือสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ค่า ph สระว่ายน้ำจึงมีความสำคัญ โดยค่า ph  ที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 จำเป็นต้องใช้คลอรีนตกค้างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อรักษาระดับการฆ่าเชื้อโรคให้ได้เท่าเดิม

ค่า ph สระว่ายน้ำที่เหมาะสม อยู่ที่เท่าไหร่ ?

ควรรักษาค่า ph สระว่ายน้ำให้อยู่ในช่วงที่แนะนำ คือ 7.0 -7.4 เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ค่า ph ระหว่าง 7.0 – 7.4 เป็นค่มาตรฐานสำหรับสระที่ใช้คลอรีน เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ค่า ph ระหว่าง 7.0 – 7.2 จะทำให้การฆ่าเชื้อโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หากค่า ph สูงกว่า คลอรีนอิสระจะไม่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาค่า ph สระว่ายน้ำไม่คงที่ และวิธีแก้ไข

pic 1 2

ค่า ph สระว่ายน้ำที่ไม่คงที่ อาจเกิดจาก ค่าอัลคาไลนิตี้ ทั้งหมด ต่ำเกินไปจนไม่สามารถเป็นตัวบัฟเฟอร์ให้กับค่า PH ได้  น้ำในสระเก่าจนเกินไป

วิธีแก้ไข 

  1. เติมโซดาแอส 3 กก. ต่อน้ำ 100 ลบ.ซม.
  2. ทำการตรวจวัดค่าอัลคาไลนิตี้ ให้ได้ค่าสูงกว่า 100 PPM. ถ้ายังไม่ถึงให้ทำการเติมโซดาแอซต่อไปอีก โดยในการเติมแต่ละครั้งจะทำให้ค่าอัลคาไลนิตี้สูงขึ้นประมาณ 20 PPM.
  3. หรือลอกน้ำออกทั้งหมดบางส่วนและเติมน้ำใหม่เข้าทดแทน

ค่า ph สระว่ายน้ำต่ำกว่ามาตรฐานต้องแก้ไขอย่างไร

ค่า  ph สระว่ายน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานเกิดจากน้ำที่ใช้มี pH ต่ำอยู่แล้ว หรือ เกิดจากการใช้สารประกอบคลอรีนที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากกับบริเวณที่ใช้น้ำอ่อน เช่น คลอรีน 90%

วิธีแก้ไข 

  1. ทำการเติมโซดาแอช ลงไปในอัตราส่วน 1 กก. ต่อน้ำ 100 ลบ.ม.ต่อวัน
  2. ตรวจวัดค่าคลอรีนให้ได้ตามที่ต้องการ
  3. กรณีน้ำที่มีค่า PH ต่ำมากๆ ให้ลองพิจารณาเปลี่ยนสารประกอบคลอรีนที่มีค่าเป็นกลาง หรือมี pH ที่สูงขึ้น

ค่า ph สระว่ายน้ำสูงกว่ามาตรฐานต้องแก้ไขอย่างไร

สำหรับสระว่ายน้ำระบบเกลือ ค่า pH สูงขึ้นเรื่อยๆ จะต้องควบคุมค่า pH อย่างสม่ำเสมอ

1. ทำการเติมกรดเกลือ 100 กรับ ต่อน้ำ 10 ลบ.ม. (รันระบบ4-8ชั่วโมง)
2. วัดค่า pH ให้อยู่ค่ามาตรฐานสระว่ายน้ำคือ 7.2-7.6

อุปกรณ์สำคัญในการใช้ตรวจสอบค่า ph สระว่ายน้ำ

pic 3 3

วิธีการใช้งาน

น้ำยาสำหรับทดสอบจะมีอยู่ 2 สีได้แก่ สีเหลือง และ สีแดงแมกเจนต้า โดยสีเหลืองจะใช้วัดค่า คลอรีน(CL) หรือ ค่าโบรมีน (BR) ส่วนสีแดงแมกเจนต้า ใช้วัดค่า pH สระว่ายน้ำโดยการใช้หลอดทดสอบตักน้ำในสระความลึกประมาณ 1 ฟุต แล้วหยดน้ำยา 5 หยด แล้วเปรียบเทียบสี ดังตัวอย่าง

การอ่านค่า ph สระว่ายน้ำ และการเติมเคมี

ตัวอย่าง

การอ่านค่า

เคมีที่ต้องเติม

จำนวนที่ต้องเติม

ตัวอย่างที่ 1

ค่าคลอรีน และ ค่า pH ต่ำเกินไป

เติมโซดาแอช

1 ก.ก. / น้ำ 100 m3

ตัวอย่างที่ 2

ค่าคลอรีน และค่า PH สูงเกินไป

เติมกรดเกลือ

1 ก.ก. / น้ำ 100 m3

ตัวอย่างที่ 3

ค่าคลอรีน และ ค่า pH อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ คือค่า คลอรีนอยู่ระหว่าง 1-1.5 ค่า โบรมีน อยู่ที่ 2.2-3.4 / ค่า pH อยู่ที่ 7.6 

ผู้ดูแลต้องเอาใจใส่ให้มาก ที่จะต้องคอยตรวจสอบค่าเคมีและศึกษาตัวสารเคมีให้เข้าใจก่อนที่จะใช้  เพื่อให้สระว่ายน้ำมีค่า ph ที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ว่าย และการที่ ค่า ph สระว่ายน้ำเหมาะสม นั้น ยังช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำให้ไม่เกิดการชำรุดเสียหายอีกด้วย หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสระว่ายน้ำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ J5 Swimming Pool ได้ที่ LINE @j5pool (มี@ด้วยนะคะ) มีผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำคอยให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

ปรึกษาเราฟรี

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ปรึกษาทุกปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับสระว่ายน้ำกับผู้เชียวชาญ

ข่าวสารและบทความ