Products

>

>

Super Pump VS 700

5/5

ปั๊มสระว่ายน้ำปรับความเร็วได้ Variable Speed Pump รุ่น Super Pump VS700 ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถปรับความเร็วได้ ช่วยให้สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายการทำงาน ด้วยมอเตอร์ขนาด 1.5 HP ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารปรับความเร็วรอบการทำงานของมอเตอร์ได้ ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

Application

สระว่ายน้ำทุกประเภท

สระว่ายน้ำ บ้านพักอาศัย

สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย

ระบบน้ำพุ และน้ำตก

Product Description

– มอเตอร์แบบ TEFC ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี 

– ระบบไฮดรอลิคแบบเต็มรูปแบบ ช่วยคืนทุนได้เร็วกว่าปั๊มที่มีขนาดใหญ่

– Viton Seal ทีมี่ความทนทานต่อสารเคมี ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความไม่สมดุลของสารเคมี

– มีลูกบิดบนฝาปั๊มเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการ เปิด-ปิด ฝา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปิด

– สามารถใช้เป็นปั๊มแบบ Single Speed แบบ Stand Alone 

– สามารถใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทรีเลย์ โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบอัตโนมัติต่างๆ ของ HAYWARD รวมถึง OmniLogic ได้โดยตรง

– สร้างขึ้นด้วยมอเตอร์แม่เหล็กถาวร [Permanent magnet] ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับปั๊ม Single Speed

– Interphase โปรแกรม พร้อมตัวตั้งเวลาแบบดิจิตัล และฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งเวลาได้ถึง 8 รูปแบบ

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL และ NSF

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Super Pump VS700 Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ขนาดท่อ น้ำหนัก
SP2670020VSP 1.65 HP 600-3450 RPM 115/230V 1.5” 19.05 กก.

 

ความเร็วรอบ อัตรา Output อัตราการไหลของน้ำ (m3/h)
3 ม. 6 ม. 9 ม. 12 ม. 15 ม. 18 ม.
1725 RPM 50% 7.72
2400 RPM 70% 14.08 10.67 4.09
3000 RPM 87% 19.08 16.59 13.63 10.22
3450 RPM 100% 22.72 20.45 18.18 15.68 12.72 7.72

 

Dimension

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 L3 L4 H1 H2 W1 W2 W3
PS-HA-SP2670020VSP 1.65 HP 1.5“ 696 248 448 241 276 196 235 193 219

– มอเตอร์แบบ TEFC ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี 

– ระบบไฮดรอลิคแบบเต็มรูปแบบ ช่วยคืนทุนได้เร็วกว่าปั๊มที่มีขนาดใหญ่

– Viton Seal ทีมี่ความทนทานต่อสารเคมี ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความไม่สมดุลของสารเคมี

– มีลูกบิดบนฝาปั๊มเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการ เปิด-ปิด ฝา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเปิด

– สามารถใช้เป็นปั๊มแบบ Single Speed แบบ Stand Alone 

– สามารถใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทรีเลย์ โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบอัตโนมัติต่างๆ ของ HAYWARD รวมถึง OmniLogic ได้โดยตรง

– สร้างขึ้นด้วยมอเตอร์แม่เหล็กถาวร [Permanent magnet] ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับปั๊ม Single Speed

– Interphase โปรแกรม พร้อมตัวตั้งเวลาแบบดิจิตัล และฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งเวลาได้ถึง 8 รูปแบบ

– ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL และ NSF

Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค

Super Pump VS700 Pump Buying Guide
รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ความเร็วรอบ แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz ขนาดท่อ น้ำหนัก
SP2670020VSP 1.65 HP 600-3450 RPM 115/230V 1.5” 19.05 กก.

 

ความเร็วรอบ อัตรา Output อัตราการไหลของน้ำ (m3/h)
3 ม. 6 ม. 9 ม. 12 ม. 15 ม. 18 ม.
1725 RPM 50% 7.72
2400 RPM 70% 14.08 10.67 4.09
3000 RPM 87% 19.08 16.59 13.63 10.22
3450 RPM 100% 22.72 20.45 18.18 15.68 12.72 7.72

 

Dimension

รุ่น ค่ากำลังมอเตอร์ ขนาดท่อ Dimension (mm.)
L1 L2 L3 L4 H1 H2 W1 W2 W3
PS-HA-SP2670020VSP 1.65 HP 1.5“ 696 248 448 241 276 196 235 193 219