UNDERWATER LIGHT : ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ

HALOGEN

Hayward

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Hayward รุ่น 3478 ประกอบด้วยเบ้าไฟพร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V/AC และมีกำลังไฟฟ้า 300W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Hayward รุ่น 3640 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง พร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

Jesta

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TL-AP100 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TL-BP100 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TL-CP100 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLFP50 ประกอบด้วยเบ้าไฟพร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 50W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLGP50 เป็นไฟดวงเล็กเหมาะกับพื้นที่แคบ ไม่มีเบ้า สามารถติดตั้งพร้อมกับท่อทอดสายไฟ หรือ ท่อ PVC ไฟพร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 50W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TL-KP150 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 150W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLP100 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLQ075 ประกอบด้วยเบ้าไฟพร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 75W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLS100 ประกอบด้วยเบ้าไฟพร้อมหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 100W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLT150 ชนิดไม่ใช้เบ้าฝัง ประกอบด้วยหลอดไฟ Halogen ซึ่งรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 12V และมีกำลังไฟฟ้า 150W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต

LEDs

Jesta

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG18501- HUG18503 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 36W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG18501 ให้แสงเป็นสี RGB หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG18502 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG18503 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG42102 – HUG42103 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 1W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG42102 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG42103 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG52102 – HUG52103 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 1W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG52102 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG52103 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG62302 – HUG62303 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 3W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG62302 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG62303 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG65301 – HUG65303 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 3W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG65301 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG65302 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG65303 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG118901 – HUG118903 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 9W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG118901 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG118902 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG118903 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG1652701 – HUG1652703 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 27W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG1652701 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG1652702 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUG1652703 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUW33001 – HUW33003 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 18W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUW33001 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUW33002 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HUW33003 ให้แสงเป็นสี White

ไฟน้ำตกสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG70302 – HUG70303 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 3W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 เหมาะสามารถเลือกใช้กับงานได้หลายประเภท
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น HUW70302 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น HUW70303 ให้แสงเป็นสี White

ไฟน้ำตกสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HUG82301 – HUG82302 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 12W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 สามารถเลือกใช้กับงานได้หลายประเภท
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น HUW82301 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น HUW82302 ให้แสงเป็นสี Warm White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HX26001 – HX26003 ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 18W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX26001 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX26002 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX26003 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น HX33301 – HX33303 ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 24W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุโพลี คาร์บอเนต เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX33301 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX33302 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น HX33303 ให้แสงเป็นสี White

หลอดไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ PAR56 Jesta รุ่น P56SMD01 – P56SMD03 สำหรับเปลี่ยนไฟใต้น้ำชนิด Halogen เป็น LED ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 24W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากแก้วแบบหนา
หมายเหตุ : หลอดไฟ PAR56 รุ่น P56SMD01 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : หลอดไฟ PAR56 รุ่น P56SMD02 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : หลอดไฟ PAR56 รุ่น P56SMD03 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น TLQP-LED12 ชนิดแขวนยึดผนัง ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 12W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ ABS เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต อีกทั้งยังมาพร้อมกับหม้อแปลงไฟ 20W/12V/DC และ รีโมทคอนโทรลซึ่งทำให้คุณสามารถปรับควบคุมสีของไฟใต้น้ำได้ทุกเวลาเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น UW85901 – UW85902 ประกอบด้วยไฟ LED High Power ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/AC และมีกำลังไฟฟ้า 9W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 304 สามารถเลือกใช้กับงานได้หลายประเภท
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น UW85901 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟน้ำตกรุ่น UW85902 ให้แสงเป็นสี Warm White

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta รุ่น WH2802401 – WH28024203 ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 24W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2802401 ให้แสงเป็นสี RGB
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2802402 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2802403 ให้แสงเป็นสี White

ไฟใต้น้ำ Jesta รุ่น WH2301802 – WH2301804 ประกอบด้วยไฟ LED SMD5050 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 18W จึงให้แสงสว่างแก่สระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบอดี้ทำจากวัสดุ สแตนเลส สตีล 316 เหมาะสำหรับสระชนิดคอนกรีต
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2301802 ให้แสงเป็นสี Warm White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2301803 ให้แสงเป็นสี White
หมายเหตุ : ไฟใต้น้ำรุ่น WH2301804 ให้แสงเป็นสี 3IN1 RGBShare Page

About the author: บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด.

J5 SWIMMING POOL & EQUIPMENTS ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำและเคมีภัณฑ์ทุกชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.