MULTIPORT VALVE / วาล์วสำหรับถังกรองสระว่ายน้ำ

MULTIPORT VALVE FOR SAND FILTER / วาล์วสำหรับถังกรองทรายสระว่ายน้ำ

HAYWARD S0710X62 MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองทราย Hayward Side-mount ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

HAYWARD S0714T MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองทราย Hayward Top-mount ขนาด 1 ” ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

HAYWARD S0715ALL MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองทราย Hayward Side-mount ขนาด 2″ ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

HAYWARD S0715X62 MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองทราย Hayward Side-mount ขนาด 2″ ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

HAYWARD SP071621 MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองทราย Hayward Top-mount ขนาด 2″ ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

JESTA SIDE MOUNT MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วเครื่องกรองทราย Jesta Side-mount ขนาด 1 นิ้วครึ่ง และ 2 นิ้ว ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

JESTA TOP MOUNT MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วเครื่องกรองทราย Jesta Top-mount ขนาด 1 นิ้วครึ่ง และ 2 นิ้ว ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลของน้ำดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

MULTIPORT VALVE FOR DE FILTER / ถังกรองผ้าสำหรับสระว่ายน้ำ

HAYWARD S0710XR50 MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองผ้า Hayward Side-mount ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

HAYWARD SP0715XR50 MULTIPORT VALVE

มัลติพอร์ทวาล์วถังกรองผ้า Hayward Side-mount ขนาด 2″ ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกและถูกออกแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมทางน้ำช่วยให้อัตราการไหลดียิ่งขึ้นโดยสูญเสียแรงดันน้อยลง จึงทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังปั้มเท่าเดิม

About the author: บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด.

J5 SWIMMING POOL & EQUIPMENTS | ผู้นำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์สระว่ายน้ำและเคมีภัณฑ์ทุกชนิด