ลักษณะงาน

 1. ดูแลงานทางด้านการตลาด
 2. จัดการเรื่องการตลาด Online ทุกชนิด เก็บสถิตและข้อมูล ทาง Online
 3. วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัท
 4. คิดวางแผน สร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด
 5. สรรหาช่องทางใหม่ๆสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการับรู้แบรนด์ของสินค้า
 6. สรุปผลการทำงานและยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป
 7. วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า
 8. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 9. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 3. ปริญญาตรี-โท ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกียวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 7. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 2. ประกันสังคม
 3. เงินออมต่อเดือน
 4. ปรับเงินเดือนตามผลประกอบการของบริษัท
 5. เงินขยันต่อเดือน
 6. พักร้อนประจำปี
 7. โบนัสประจำปี
 8. งานเลี้ยงประจำปี
 9. ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สมัครงาน

Share page