เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง HAYWARD  โดยมี Mr. Ryan Lobo วิศวกรจาก HAYWARD มาให้ข้อมูลต่างๆกับทางลูกค้า

Share page

Leave a Reply

Your email address will not be published.