ปั้ม HAYWARD ปลอมหรือเลียนแบบ ดูอย่างไร???
ปัจจุบันมีการระบาดปั้ม HAYWARD “ปลอม” หรือ “เลียนแบบ” อยู่มากมาย วันนี้เราจึงมีวิธีการสังเกตุปั้ม HAYWARD ปลอมหรือ เลียนแบบ มาให้ท่านลูกค้าได้พึงระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการการหลอกลวง

Share page

Leave a Reply

Your email address will not be published.