ปัจจุบันมีการระบาดปั้ม HAYWARD “ปลอม” หรือ “เลียนแบบ” อยู่มากมาย วันนี้เราจึงมีวิธีการสังเกตุปั้ม HAYWARD ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้ท่านลูกค้าได้พึงระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการการหลอกลวง

Share Page

Leave a Reply

Your email address will not be published.