ลักษณะงาน

 1. ออกแบบแก้ไขงานระบบไฟฟ้า/เข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาของระบบไฟได้เป็นอย่างดี
 2. วางแผนและดำเนินงานหน้างานและรายงานความคืบหน้าของงาน
 3. ควบคุมการทำงานของผู้ใช้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 4. มีความรู้ในเรื่องของ logit board ic / capa / dios / transsistor / startsistor อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 6. ควบคุมและกำกับงานโครงการ
 7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบปริญญาตรี –โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ
 6. สามารถใช้โปรแกรม auto cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า
 7. ออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวและประจำหน้างานได้

สวัสดิการ

 1. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
 2. ประกันสังคม
 3. เงินออมต่อเดือน
 4. ปรับเงินเดือนตามผลประกอบการของบริษัท
 5. เงินขยันต่อเดือน
 6. พักร้อนประจำปี
 7. โบนัสประจำปี
 8. งานเลี้ยงประจำปี
 9. ท่องเที่ยวต่างประเทศ

สมัครงาน

Share page

Leave a Reply

Your email address will not be published.