1.แกนมอเตอร์ ต้องหมุนตามลูกศรที่ที่กำหนดเท่านั้น
2.การต่อปั้ม 3 เฟส ควรใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟ Phase Detector เป็นตัวช่วยเพื่อให้สามารถจับกระแสไฟแต่ละเส้นและทิศทางของมอเตอร์ที่ถูกต้อง

*** สำหรับการต่อปั้ม 3 เฟส ในประเทศไทย แนะนำให้ต่อ แบบ STAR เท่านั้น ***Share Page

Leave a Reply

Your email address will not be published.